Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri 26.12.2011

Cumhurbaşkanı Gül, 2011 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini; Sanat Tarihi dalında Prof. Dr. Semavi Eyice’ye, Edebiyat dalında Sezai Karakoç’a, Eleştiri alanında Doğan Hızlan’a, Geleneksel Sanatlar dalında Hasan Çelebi’ye verdi.

2011 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,’ün katılımıyla Çankaya Köşkü’nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Gül, konuklarını Çankaya Köşkü’nde misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, fikir dünyasının çok ayrı bir alan olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı olduktan sonra yaptığı ilk konuşmada, kültür, sanat ve bilim alanındaki faaliyetleri himayesine alarak destekleyeceğini söylediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül, kültür-sanat alanında bu ödüllerin her yıl Türk sanat ve fikir dünyasının seçkin temsilcilerine verildiğini ifade etti.

“ÜLKE OLARAK SANATÇILARIMIZA EN ÜSTÜN DEĞERİ VERMEMİZ GEREKİR”

Cumhurbaşkanı Gül, devletlerin ve milletlerin güvenli bir şekilde yollarına devam edebilmesi için sanatkârların, fikir adamlarının, düşünürlerin, aydınların kılavuzluğuna daima ihtiyacı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Gül konuşmasını, “Zaman zaman siyasetçiler, devlet adamları konjonktürlerden her zaman etkilenebilirler ama sanatçılar, kültür adamları, düşünürler, bunlar daima sağduyularıyla ve vicdanlarıyla hareket ederler ve sonunda gerçekten doğru yönlendirmeyi hep yaparlar. Bundan dolayı bizim de ülke olarak, millet olarak daima sanatçılarımıza, yazarlarımıza, fikir adamalarımıza en üstün değeri vermemiz gerekir” dedi.

“ÖDÜLLER AYNI ZAMANDA BİR ŞÜKRAN NİŞANESİ”

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Gül, ödül alanların eserleri ile milletimize ödül verdiğini, bu eserlerine karşı bir şükran nişanesi olarak da törendeki ödülleri verdiklerini ifade etti. Tarihimize bakıldığında, ne zaman istikrarlı ve güçlü olunduğunda, onu büyük, güçlü kültür ve sanat hayatının takip ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, bugün de ülkemizin birçok alanda kendini ispatlamış, daha güçlü hale geldiğini belirterek, “O bakımdan, bütün kaynaklarımızı sanat ve kültür hayatına seferber etmenin zamanı geldiği kanaatindeyim. Bunun çok güzel örnekleri de var; devlet olarak, başta Kültür Bakanlığı olmak üzere birçok alanda faaliyetler var. Belediyelerin, özel sektörün ve birçok sivil toplum kuruluşunun bu alana çok önem verdiğini görüyorum ve inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda bunların neticelerini göreceğiz” dedi.

“ASIRLAR BOYUNCA ÇOK DEĞERLİ ESERLER VERMİŞ OLAN MİLLETİMİZ, BUNDAN SONRA DA DEĞERLİ ESERLER VERECEKTİR”

Türkiye’nin devlet olarak, bilim alanında, araştırma ve geliştirmede çok büyük bir hamle yaptığını kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, bunların neticelerinin 5–10 yıla kalmadan görüleceğini, kültürde de bu tür bir tekrar toparlanma, bütün kaynakları koordine etme ihtiyacı olduğunu belirterek, “ İnanıyorum ki asırlar boyunca evrensel alanda çok değerli eserler vermiş olan milletimiz, bundan sonra da çok değerli eserler verecektir” dedi.

“KÜLTÜR HAYATINA YAPILAN KATKILAR MİLLETİN İTİBARINI YÜCELTİR”

Kültür- sanat hayatının evrensel bir alan olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Gül, bu alana kim ne kadar çok katkı yaparsa milletinin şerefini, itibarını o kadar çok yücelteceğini bildirerek, bu anlayışla hareket etmek gerektiğini vurguladı.

“FİKİR VE DÜNYA GÖRÜŞÜMÜN OLUŞMASINDA KARAKOÇ’UN ÖNEMLİ KATKILARI OLDU”

Cumhurbaşkanı Gül, ödül alan büyük şair ve düşünce insanı olarak Sezai Karakoç’tan birçok Türk gencinin faydalandığını, kendisinin de lise yıllarından itibaren fikir ve dünya görüşünün oluşmasında Karakoç’un önemli katkıları olduğunu bildirdi. Törende yaşam öyküsünü dinledikleri Prof. Dr. Semavi Eyice’nin de muhteşem bir bilim adamı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Gül, Prof. Dr. Eyice’nin törende özellikle İstanbul ile ilgili söylediklerinin uygulayıcılar tarafından dikkate alınmasını umduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, Geleneksel Sanatlar dalında ödül alan Hasan Çelebi’nin Hüsnü Hat sanatını büyük kitlelere tekrar yayan ve buna önderlik eden bir şahsiyet olduğunu aktararak, “Kendisini birçok sergilerde de yakından tanımaktan eşim ve ben her zaman gerçekten büyük bir onur duyuyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Çelebi’nin dünyada birçok ülkeden öğrencileri olduğunu da belirtti.

“EDEBİYATIN PROFESÖRÜ”

Ödül alan Doğan Hızlan’a, “Edebiyatın Profesörü” denildiğini, Hızlan’ın kültür faaliyetlerini detaylı biçimde takip ettiğini ve eleştirerek onları güçlendirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Gül, bunun kültür ve sanat hayatının daha da zenginleşmesini sağladığını kaydetti.

“TÜRK KÜLTÜR VE SANAT HAYATININ ETKİNLİĞİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DAHA FAZLA GÖRÜLECEK”

Ödül alanları tebrik ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, Türk kültür ve sanat hayatının etkinliğinin önümüzdeki dönemde çok daha fazla görüleceğini ve Türkiye’nin esas zenginliğinin de bu olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye’nin sadece kendi coğrafyasında değil, evrensel olarak da kültür ve sanat alanında en güzel katkıları yapmaya devam edeceğini belirtti.

ÖDÜL ALAN İSİMLER

2011 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri; Sanat Tarihi dalında Prof. Dr. Semavi Eyice’ye, Edebiyat dalında Sezai Karakoç’a, Eleştiri alanında Doğan Hızlan’a, Geleneksel Sanatlar dalında Hasan Çelebi’ye verildi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Türk kültür ve sanat yaşamına önemli katkılarda bulunan, ülkemiz kültür ve sanatının yücelmesine çalışan Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişiler ile kurumlara Devlet adına onurlandırmak ve özendirmek amacıyla, 20 Ocak 1995 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Yönetmeliği” uyarınca veriliyor.