Sayın Emine Erdoğan’ın Himaye Ettiği Projeler

İnsani Yardımlar

İnsani Yardımlar

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve sivil toplum kuruluşları, din, dil, ırk ayrımı yapmadan dünyanın her yerine insani yardım ulaştırmaktadır. Emine Erdoğan, özellikle kadınların ve çocukların karşı karşıya kaldığı insani dramlar konusunda uluslararası kuruluşları harekete geçiren öncü kampanyalar düzenlemiş, sosyal sorumluluk projeleri yürütmüştür.  Gazze, Pakistan, Myanmar ve Afrika kıtasının çeşitli bölgeleri için yardım faaliyetleri yapmıştır. Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerin eğitim, sağlık alanlarındaki ihtiyaçlarını yakından takip etmiştir. İnsani yardımlar konusunda yaptığı liderlik dolayısıyla, 2018 yılında Chicago merkezli Dünya Hayırseverler Kongresi tarafından Londra’da gerçekleştirilen Küresel Donörler Forumu’nda "İnsani Hizmet Takdir Ödülü"nü almıştır. Aynı yıl,  ABD merkezli Küresel Ümit Koalisyonu tarafından New York’ta düzenlenen programda ise, kendisine "İnsani Yardım Liderliği Özel Ödülü” takdim edilmiştir. 2019 yılında, BM destekli Dünya İnsaniyet Forumu çerçevesinde ise, insani yardım faaliyetleri sebebiyle ‘Changemaker’ ödülü verilmiştir.

Sıfır Atık

Sıfır Atık

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan bir projedir.

Ayrıntılı bilgi için

Mirasımız Yerel Tohum Projesi

Mirasımız Yerel Tohum Projesi

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen proje ile ülkemizin genetik mirası bitkisel yerel çeşitlerin korunması, tohumlarının tescili ve gelecek nesillere aktarımının yanı sıra tüm vatandaşların geleneksel tadlara ve sağlıklı gıdaya erişiminin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için

Okulumda Sağlıklı Besleniyorum

Okulumda Sağlıklı Besleniyorum

Okulumda Sağlıklı Besleniyorum projesiyle çocuklarımız doğal, taze, yerel ve mevsimsel gıdalarla beslenmenin önemini öğrenirken, fiziksel gelişimlerine uygun bir öğün okul yemeğine erişecek, sağlıklı beslenmenin bedenlerini korumak kadar doğayı korumak için de gerekli olduğunu keşfedecekler.

Ayrıntılı bilgi için

Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi

Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi

Afrikalı kadınların eğitim ve sağlık sorunlarının çözümüne katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen ”Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi “ projesi, Afrikalı kadınların el emeklerinin hakettiği değerde, kar amacı gütmeksizin pazarlanması amacına yöneliktir. Proje aynı zamanda, Afrika kültürlerinin karşılaşma noktası olma ve Türkiye-Afrika ilişkilerine katkı sunma amaçlarını hedeflemektedir. Ankara’nın tarihi semti Hamamönü’nde Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonu, sivil toplum kuruluşlarının katkıları, Afrika ülkeleri lider eşlerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için

Gönül Elçileri

Gönül Elçileri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde yürütülen "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi", toplumda "gönüllülük" kavramına yönelik farkındalık geliştirmek, gönüllü çalışmanın yaygınlaşmasını sağlamak, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak insan kaynağını artırmak üzere hayata geçirilmiş bir sosyal sorumluluk projesidir. 2012 yılından bu yana sürdürülen proje kapsamında Koruyucu Aile Hizmeti, Kadınlar için Mesleki Eğitim gibi alt çalışma alanları mevcuttur.

İlgili Haber

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

Sağlık Bakanlığı bünyesinde yürütülen, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi (GETAT), Anadolu Tıbbının yaygınlaştırılması ve bilimsel platformda geliştirilmesi için hayata geçirilmiştir. Projeyle, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına toplumun farklı kesimlerinin erişebilmesi, bu uygulamaların kanıta dayalı olarak sağlık sistemine entegre edilmesi, uygulayıcıların ve uygulamaların standardize edilmesi, dünyadaki gelişmelerin takip edilerek ülkemizde yaygınlaştırılması amacını taşımaktadır.

Ayrıntılı bilgi için

Haydi Kızlar Okula

Haydi Kızlar Okula

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin katılım ve katkısı ile gerçekleştirilen bir projedir. İlköğrenim çağında olan (6-14 yaş) kız çocuklarından eğitim sistemi dışında kalan, okulu terk eden ya da devamsızlık yapan öğrencilerin %100 okullaşmasının ve eğitimde cinsiyetlerarası eşitliğin sağlanması amacını taşımaktadır.

Ana Kız Okuldayız

Ana Kız Okuldayız

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen “Ana-Kız Okuldayız Okuma-Yazma Kampanyası” 2008 yılında başlatılmıştır. Kampanyanın hedef kitlesi, sosyo-ekonomik yönden yoksulluk içinde bulunan, eğitim imkânlarından yararlanamamış, zorunlu öğretim çağını geçirmiş genç kız ve kadınlardır.

7 Çok Geç

7 Çok Geç

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından, çocuğun 0-6 yaş döneminde alması gereken erken çocukluk eğitiminin önemi konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek, bu konuya her kesimden destek oluşturmak ve Türkiye’deki bütün çocukların okul öncesi eğitim hizmetinden yararlanabilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen kampanyadır.

Bereket Ormanları

Bereket Ormanları

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın öncülüğünde, Gönül Elçileri ile birlikte 21 Mart 2015 Dünya Ormancılık günü ve haftasında, 81 ilde 100 bin fidan dikimi ile başlatılan proje, Türkiye’de yeşil alanların artırılmasını ve ormanların faydalarının teminini hedeflemektedir.

Geleceğimi Koruyorum

Geleceğimi Koruyorum

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği ile gerçekleştirilen proje, yeni nesillere toprak ve su kaynaklarının korunması ve değerlendirilmesi bilincini kazandırmak üzere hazırlanmıştır. 30 Büyükşehirde gerçekleştirilen proje kapsamında çocukların toprak, tohum ve bitkilerle yakınlaşması hedeflenmektedir.