Kurumsal Kimlik

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI KURUM KİMLİĞİ

Cumhurbaşkanlığı Forsu, Arması ve Logosu başta olmak üzere kurumsal simgelerin kullanımı, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununun 2. maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği’nin 25. maddesinde belirtilen şekil ve usullere göre yapılmaktadır.

Dergi, gazete, afiş, broşür, kitapçık, İnternet sayfası, sosyal medya vb. platformlarda Cumhurbaşkanlığı Arma ve Logosu kullanılırken, Fors olarak ifade edilmekte ya da Arma ve Logo Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kurumsal kimliğinde belirlenen usullerden farklı şekillerde kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Cumhurbaşkanlığına ait kurumsal simgelerin olması gerekenden farklı renk, şekil ve yazı karakteri ile hatalı kullanımlarının önüne geçmek adına gereken dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.

Cumhurbaşkanlığı kurumsal kimliğinde tarif edilen şekliyle Cumhurbaşkanlığı Forsu, Arması ve Logosu aşağıda gösterilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Forsu:

Cumhurbaşkanlığı Forsu, Türk Bayrağının sol üst köşesine tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu ifade eden 16 yıldız ve ortasında Türkiye Cumhuriyetini simgeleyen güneşten oluşan Cumhurbaşkanlığı Armasının yerleştirilmesi ile oluşmaktadır.

http://www.tccb.gov.tr/cumhurbaskanligi/resmi-simgeler/fors/

Cumhurbaşkanlığı Arması:

Ortasında 8 uzun, 8 kısa ışını olan güneş ve çevresindeki 16 yıldızdan oluşan şekle “Cumhurbaşkanlığı Arması” denir. Cumhurbaşkanlığı Armasındaki 16 yıldız, tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu, ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyetini simgeler.

http://www.tccb.gov.tr/cumhurbaskanligi/resmi-simgeler/arma/

Cumhurbaşkanlığı Logosu:

Cumhurbaşkanlığı Logosu, “T.C. Cumhurbaşkanlığı” yazısı ile Cumhurbaşkanlığı Arması’nın birlikte kullanımından oluşur.

http://www.tccb.gov.tr/cumhurbaskanligi/resmi-simgeler/logo/

Ayrıntılı bilgi için : T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurum Kimliği Rehberi

HATALI KULLANIM ÖRNEKLERİ

Yukarıda zikredilen Cumhurbaşkanlığı Logo ve Arması’nın hatalı kullanım örneklerinden bazıları şunlardır: