Yeni Özbekistan Gazetesi’nde Yayımlanan Makale

29.03.2022

Türkiye-Özbekistan: Kardeşlik hukukuna dayalı ebedî dostluk ve iş birliği

Türkiye ve Özbekistan arasında bugün “kardeşlik hukukuna dayanan stratejik ortaklık” olarak tanımladığımız ilişkiler, karşılıklı güven ortamında her sahada kök salıyor. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 30. yıl dönümünü 4 Mart 2022 tarihinde kutladık. Uzun bir hasretin ardından kendi öz devletine ve bayrağına yeniden kavuşan Özbekistan’ın bağımsızlığını 31 Ağustos 1991 tarihinde tanıyan ilk devlet olmamızla iftihar ediyoruz. Taşkent’teki ilk Büyükelçilik Türkiye tarafından açıldığında, Sovyetler Birliği döneminde Dışişleri Bakanlığı olarak kullanılan binanın Türk Büyükelçiliği’ne tahsis edilmesini, Özbekistan’ın da Türkiye’ye ayrıcalıklı bakışının bir nişanesi olarak görüyoruz.

Tarihî İpek Yolu’nun koruyuculuğunu üstlenerek ticaret ve kültürel etkileşimin gelişmesinde insanlığa büyük katkı sağlayan ata yurdumuz Özbekistan, Türkistan coğrafyasından doğarak dünya medeniyetine yön veren, zengin siyasi, ekonomik ve kültürel birikime sahiptir. Sadece Türk-İslam medeniyetine değil, insanlığın ortak kültür hazinesine büyük katkılar yapan İmam-ı Buhari, Uluğ Bey, Harezmi, Biruni, Ali Kuşçu, Alişer Nevai gibi büyük âlim ve bilim adamlarının bıraktıkları eserler, bizi birbirimize yakınlaştıran ortak mirasımızdır.

Köklü tarihî geçmişi ve devlet geleneği, Orta Asya nüfusunun yaklaşık yarısına tekabül eden 34 milyonu aşkın genç ve dinamik nüfusu, Asya’nın kalbindeki jeo-stratejik konumu, zengin doğal kaynakları ve bereketli topraklarıyla Özbekistan bölgesinde ve ötesinde önemli rol oynamaya muktedir bir ülkedir. Özbekistan’ın, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in dirayetli liderliği altında hayata geçirmekte olduğu “Yeni Özbekistan” ve ‘‘Üçüncü Rönesans” kavramlarıyla ifadesini bulan reform politikaları, yalnızca Özbekistan’da değil tüm Orta Asya’da hayranlıkla izleniyor. Özbekistan’ın Afganistan’daki insani acıların hafifletilmesi bakımından üstlendiği öncü rolü takdir ediyoruz. Afganistan’a insani yardımların ulaştırılmasında, Termez şehrinin BM dâhil olmak üzere diğer tüm uluslararası teşkilatlar için bir lojistik merkez olmasını destekliyoruz.  Özbekistan'ın Orta Asya'da ve ötesinde oluşturmak istediği refah ve istikrar kuşağı çerçevesinde öne çıkardığı bağlantısallık kavramına bizim de önem atfettiğimizi vurgulamak isterim. 

Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev’in 2017’de ülkemizi ziyaretleriyle "stratejik ortaklık" düzeyine yükselen ilişkilerimiz, 2020 yılında düzenlediğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile taçlanmıştır. Özbekistan’a 29-30 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğim devlet ziyaretimiz kapsamında, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 2. Toplantısı’nı düzenleyerek iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileri seviyeye taşınmasına vesile olacağımıza inanıyorum. Toplantımız kapsamında, enerjiden tarıma, sanayiden kültüre, gençlikten çevreye pek çok başlıkta ikili iş birliğimizi siyasi, iktisadi, askerî ve içtimai boyutlarıyla ele alacak, imzalayacağımız ikili anlaşmalarla da ilişkilerimizin ahdî zeminini daha da güçlendirmiş olacağız.

Özbekistan’ın geçmekte olduğu yeniden yükseliş döneminde, vatandaşlarımıza Özbekistan’ı ziyaret etmeyi, bu ülkeye yatırım yapmayı ve bu ülkeyle her alanda ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için çalışmayı tavsiye ediyoruz.  Müteşebbis iş insanlarımızın Özbekistan’da imza attığı projeler bizler için bir iftihar vesilesi olmalarının yanı sıra ikili ticaretimizin de itici gücünü teşkil ediyor.

Nitekim 2017 yılından bu yana siyasi alanda süratle atılan adımlar ticaret ve yatırımlar alanına da kısa sürede yansımıştır. 5 milyar dolarlık ticaret hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Küresel salgının olumsuz etkilerinin en ağır şekilde hissedildiği 2020 yılını artı büyümeyle tamamlayan iki ülkenin ticaret hacmi 2021 yılında 3,6 milyar doları aşmıştır.  Ayrıca, ithalat ve ihracat rakamlarının birbirine oldukça yakın düzeyde seyretmesi, ticari ilişkilerimizin birbirini tamamlayıcı ve destekleyici mahiyette olduğunu göstermektedir. 2022 yılında da ikili ticaret alanında yeni rekorlara imza atılacağına inancım tamdır.

Türkiye’nin “Asya Yüzyılı”nda kadim Kıtayla ilişkilerini “Yeniden Asya” sloganıyla daha kapsamlı bir yaklaşımla ele aldığı bu dönemde, kardeş Özbekistan’la ilişkilerimizin her alanda derinleştirilmesini, bir tercihten ziyade aramızdaki özel bağların ve tarihin omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kardeş Özbekistan’la geleceğimizi birlikte inşa etme gayretimizin tüm insanlığa esenlik getireceğine inanıyoruz. Karşılıklı saygı ve güven temelinde derinleşen iş birliğimizin aynı ivmeyle gelişmeye devam etmesi temennisiyle, milletim adına Özbek kardeşlerimize en kalbi selamlarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum.