Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı Vesilesiyle Ülkemize Gerçekleştireceği Ziyarete İlişkin Basın Açıklaması

10.11.2021

MACARİSTAN BAŞBAKANI VİKTOR ORBAN’IN TÜRKİYEMACARİSTAN YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ BEŞİNCİ TOPLANTISI VESİLESİYLE ÜLKEMİZE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ ZİYARETE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin Beşinci Toplantısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban’ın başkanlıklarında 11 Kasım 2021 tarihinde Ankara’da icra edilecektir.

İlgili Bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısında, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Toplantı, stratejik ortağımız ve Müttefikimiz Macaristan’la ikili ilişkilerimizin yanısıra, NATO, Avrupa Birliği ve Türk Konseyi başta olmak üzere çoktaraflı platformlardaki işbirliğimizin derinleştirilmesi yönündeki ortak iradenin teyidi niteliğinde olacaktır.

Toplantı vesilesiyle ayrıca, işbirliğini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşma ve protokoller imzalanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.