15 Temmuz

 

10 Soruda FETÖ

 

 

 

"Atatürk Arşivi Projesi" hk.

22.09.2000

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Basın Başdanışmanı Metin Yalman'ın Haftalık Bilgilendirme Toplantısı'nda; "Atatürk Arşivi Projesi" Konusunda Yaptığı Açıklama"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Cumhurba

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Basın Başdanışmanı Metin Yalman'ın Haftalık Bilgilendirme Toplantısı'nda; "Atatürk Arşivi Projesi" Konusunda Yaptığı Açıklama

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, "Atatürk ve Dönemi"ne ait belge, bilgi, bina, eşya ve benzeri varlıklar ile yayınlanmış bulunan kitap, tez, makale, araştırma gibi eserlerin genel bir envanterini çıkarmak üzere, "Atatürk Arşivi Projesi" adıyla bir proje başlatılmış bulunmaktadır.
Bu çok yönlü çalışma ile Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Atatürk dönemine ilişkin belge ve bilgiler biraraya getirilecek ve bunların doğrulukları, eksiklikleri karşılaştırmalı bir biçimde yapılarak, kapsamlı bir Atatürk Arşivi oluşturulacaktır.
Bunun yanı sıra, halen Cumhurbaşkanlığı Arşivi'nde bulunan 1.5 milyon civarındaki belgelerin, başka kurum ve kişilerde bulunan bilgi, toplanacak diğer kitap ve benzeri yayın ve dokümanlarla buluşturularak, Atatürk Dönemi'ne ilişkin olarak tarihe ışık tutacağına inandığımız bir başvuru kaynağı haline getirilmesi düşünülmektedir.
Ayrıca Atatürk Arşivi, bilgisayar ortamına da aktarılmaktadır. Böylece, aranan bilgi ve belgelere daha hızlı ve sağlıklı bir biçimde ulaşma olanağı yaratılacaktır.
Proje ile ilgili tüm çalışmalar sonuçlandıktan sonra, Cumhuriyet Dönemini kapsayan bir "Cumhurbaşkanlığı Müzesi" oluşturulması planlanmaktadır. Buna koşut olarak halen müze olarak kullanılan "Atatürk Müze Köşkü"nün orijinal haline dönüştürülmesi ve buradaki diğer eşyaların Cumhurbaşkanlığı Müzesi'ne aktarılması, projenin bir diğer amacını oluşturmaktadır. Bu çerçevede, tüm Cumhurbaşkanlarımıza ait tarihî nitelikteki belge ve bilgilerin de bu müzede sergilenmesi düşünülmektedir.
Sonsuza kadar Türk Ulusu'nun kalbinde ve gönlünde yaşayacak olan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki bilgi ve belgeleri belirlemeyi ve kayıtlarını çıkarmayı amaçlayan "Atatürk Arşivi Projesi" ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir."