İletişim

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik maddelerine ilişkin detaylı açıklamalar ve örnekler kılavuzun ilgili bölümünde ve eğitim videolarında yer almaktadır. Yönetmeliğe veya uygulanmasına ilişkin sorularınız için öncelikle söz konusu dokümandan ve videolardan faydalanabilirsiniz.

Bu kapsamdaki diğer sorularınız için aşağıdaki formun doldurarak tarafımıza iletilmesi halinde sorularınız mesai saatleri içerisinde cevaplandırılmaktadır.