15 Temmuz

 

10 Soruda FETÖ

 

 

 

İl Belediyelerine Yönelik “Resmî Yazışma Eğitici Eğitimi” Düzenlendi

11.10.2023

Kamu kurum ve kuruluşları arasında resmî yazışmalarda uygulama birliğini sağlamak amacıyla il belediyelerine yönelik “Resmî Yazışma Eğiticilerinin Eğitimi” 11-12 Eylül, 18-19 Eylül ve 2-3 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Eğitime, il belediyelerinden toplam 109 kişi katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliğinin organizasyonuyla düzenlenen eğitimler, 3 grup hâlinde ve haftada 2 gün olacak şekilde gerçekleştirildi.  

Eğitimlerde öncelikle “belge” ve “belge yönetimi” kavramlarının önemi ve tarihsel süreçte belgenin değeri anlatıldı. Yönetmelik maddeleri detaylarıyla ele alınarak sebep ve sonuç ilişkisi içinde uygulamaya yönelik bilgi aktarımında bulunuldu. e-Yazışma Teknik Rehberi, kayıtlı elektronik posta (KEP), ulusal elektronik tebligat sistemi (UETS), elektronik ve mobil imza (e/m-imza) süreçleri ile ilgili de bilgilendirme yapıldı.

Katılımcıların tecrübelerini paylaştığı, sorularının neden-sonuç ilişkisi kapsamında cevaplandırıldığı, görüş ve önerilerinin değerlendirildiği interaktif bir eğitim düzenlendi. Ayrıca eğitimin içeriğinde “eğiticiliğe” ilişkin teknik ve yöntemlere de yer verildi. Tamamlanan her eğitimin sonunda katılımcılara “Katılım Belgesi” takdim edildi.

“Eğitici Eğitimi”nin ilerleyen süreçte üniversitelere yönelik de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Eğitimlerin yaygınlaştırılmasıyla birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması ve verimliliğin artırılması hedeflenmektedir.