15 Temmuz

 

10 Soruda FETÖ

 

 

 

2022 Yılında Resmî Yazışma Eğiticilerimizin Düzenledikleri Eğitimler

02.01.2023

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 36’ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince Yönetmelik ile ilgili eğitim stratejilerini belirlemeye ve koordinasyonu sağlamaya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yetkili kılınmıştır.

2022 yılı içinde, Yönetmelik’in “eğitim stratejilerini belirlemek ve koordinasyon sağlamak” görevi kapsamında 17 bakanlıktan, bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili 123 idaresinden ve Cumhurbaşkanlığına bağlı 15 kurum, kuruluş ve ofisten yönetici ve çalışan olmak üzere toplam 406 kişiye yönelik “Eğitici Eğitimi” düzenlenmiştir. Ayrıca 6-21 Aralık 2022 tarihleri arasında aynı eğitim büyükşehir belediyelerine yönelik düzenlenmiş olup eğitime, 30 büyükşehir belediyesinden toplam 93 kişi katılmıştır.

Düzenlenen eğitimlerle birlikte Resmî Yazışma Eğiticisi olan 18 idareden 51 eğiticimiz, 2022 yılında farklı dönemlerde, idarelerinde (yurt içinde ve yurt dışında) 9758 personele eğitim vermiştir.