15 Temmuz

 

10 Soruda FETÖ

 

 

 

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 2. Yılı

24.10.2022

2. yılını geride bıraktığımız Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile birlikte kırtasiye ve posta giderleri başta olmak üzere elde edilen tasarruf miktarlarının artması ve yazışma süreçlerinin hızlanması, kamu idarelerinde elektronik ortamın resmî yazışma süreçlerinde asli unsur olarak kabul edildiğini göstermektedir. 

Yönetmelikle birlikte;

  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanımı %82 artmış,
  • Posta giderlerinden 229 milyon 550 bin 770 TL, kırtasiye giderlerinden 702 milyon 568 bin 715 TL tasarruf edilmiş,
  • 248 bin 312 ağacın doğada kalmasına katkı sağlanmıştır.

Ayrıca elektronik ortamda belgelerin tek nüsha oluşturulmasıyla veri depolama maliyetinden de 92 milyon 672 bin 951 TL tasarruf edilmiştir.

Yönetmelik’in yayınlanmasıyla resmî yazışma süreçlerinde uygulama birliği sağlanmasını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan www.resmiyazisma.gov.tr internet sitesi ile eğitim videoları ve detayları içeren kılavuz tüm kamu personelinin kullanımına sunulmuştur. 2 yıl içinde;

  • İnternet sitesi 483 bin 845 kez ziyaret edilmiş,
  • Engelsiz erişim seçeneği de bulunan eğitim videoları 81 bin 959 kez izlenmiş,
  • Kılavuz 41 bin 886 kez indirilmiştir.

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 36’ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince Yönetmelik ile ilgili eğitim stratejilerini belirlemeye ve koordinasyonu sağlamaya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yetkili kılınmıştır.

Bu kapsamda, 2 yıl içinde pandemi önlemleri alınarak çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere 88 idareden 16 bin 582 personele eğitim verilmiştir.

2022 yılı içinde, Yönetmelik’in “eğitim stratejilerini belirlemek ve koordinasyon sağlamak” görevi kapsamında 17 bakanlıktan, bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili 123 idaresinden ve Cumhurbaşkanlığına bağlı 15 kurum, kuruluş ve ofisten yönetici ve çalışan olmak üzere toplam 406 kişiye yönelik “Eğitici Eğitimi” düzenlenmiştir.