15 Temmuz

 

10 Soruda FETÖ

 

 

 

Gizlilik Dereceli Belgelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

26.04.2022

13.05.1964 tarihli ve 6/3048 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Gizlilik Dereceli Evrak ve Gerecin Güvenliği Hakkında Esaslar”ın yerine 25.04.2022 tarihli ve 5529 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla “Gizlilik Dereceli Belgelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe konuldu.

Bu Yönetmelik ile birlikte;

  • Kamu kurum ve kuruluşlarında muhteviyatına veya güncelliğine göre gizlilik dereceli belgeler için uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi ile birlikte uygulama birliğinin sağlanması,
  • 58 yıl önce hazırlanmış olan Esasların günümüz ihtiyaçlarına ve teknolojisine uygun hale getirilmesi,
  • Sadece savunma, güvenlik ve istihbarat görevlerini icra eden kamu kurum ve kuruluşlarımıza yönelik hazırlanan Esaslar yerine; tüm idarelerce anlaşılabilir ve uygulanabilir bir düzenlemenin hayata geçirilmesi amaçlanmıştır.

Hazırlanan Yönetmelik ile gizlilik derecelerinin doğru kullanılması, gizli bilgi içeren belgeler ile ilgili gerekli güvenlik tedbirlerinin tüm idarelerde eşit bir şekilde alınması ve bürokrasinin hızlandırılması hedeflenmiştir.

Hazırlanan Yönetmelikle getirilen yenilikler özetle şöyle sıralanabilir:

  • Mevcut Esaslar ile birlikte uluslararası mevzuat unsurları gözden geçirilerek Yönetmeliğin anlaşılırlığını arttırmak için düzenlemeler yapılmış, uygulamada kolaylık sağlanması amacıyla örnekler çoğaltılmıştır.
  • Çok Gizli, Gizli ve Hizmete Özel olmak üzere 3 adet millî gizlilik derecesi belirlenmiş ve bu derecelerin hangi belgelere uygulanacağı tüm idareleri kapsayacak şekilde detaylandırılmıştır.
  • Belli bir süre veya olaya ulaşıldığında gizlilik derecesinin kaldırılabilmesi ve belirli aralıklarda idarelerde kurulacak komisyonlar marifetiyle gizlilik dereceli belgelerin güncelliğinin tekrar değerlendirilebilmesi hüküm altına alınmıştır.
  • Gizlilik dereceli belgeler ile ilgili görevlendirilecek personele ilişkin hükümler ve bu belgeler ile ilgili kullanılacak elektronik cihazlarda alınacak tedbirler düzenlenmiştir.
  • Çok Gizli gizlilik dereceli belgelerin yüksek güvenlik önlemleri alınarak saklanması ve gerekli tedbirlerin üst düzeyde sağlanması amacıyla idarelerde “Çok Gizli Belge Bürosu” kurulmasına ve görevlilerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.  
  • Çok gizli belgelerin her yıl sayımının yapılması ve bu belgelerin güvenliğinin ihlali veya belgelerin ifşa edilmesi durumunda uygulanacak hususlar detaylandırılmıştır.
  • Kamu personeli dışında gizlilik dereceli belgelere erişmesi muhtemel gerçek veya tüzel kişilerin de sorumlulukları belirlenmiştir. Gizlilik derecesi taşımayan belgelerin kontrolsüz bir şekilde kamuoyuyla paylaşımının engellenmesine ilişkin düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.


Yönetmeliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.