15 Temmuz

 

10 Soruda FETÖ

 

 

 

17 Bakanlık ile 15 Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum, Kuruluş ve Ofise Resmî Yazışma Eğiticilerinin Eğitimi

14.04.2022

Kamu kurum ve kuruluşları arasında resmî yazışmalarda uygulama birliğini sağlamak amacıyla “Resmî Yazışma Eğiticilerinin Eğitimi” 18 Ocak–1 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Eğitime, 17 bakanlıktan ve Cumhurbaşkanlığına bağlı 15 kurum, kuruluş ve ofisten yönetici ve çalışan olmak üzere toplam 406 kişi katıldı.

Katılım sağlayan her bir idarenin, resmî yazışma eğitimi verebilecek eğiticilere sahip olması amaçlandı. Böylelikle tüm idarelerde resmî yazışma süreçlerinin anlatımında ve uygulanmasında birliğin sağlanmasına katkıda bulunuldu.   

10 grup hâlinde ve haftanın 2 günü boyunca gerçekleştirilen eğitimler Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlendi.   

Eğitimlerde öncelikle “belge” ve “belge yönetimi” kavramlarının önemi ve tarihsel süreçte belgenin değeri anlatıldı. Yönetmelik maddeleri detaylarıyla ele alınarak sebep ve sonuç ilişkisi içinde uygulamaya yönelik bilgi aktarımında bulunuldu. e-Yazışma Teknik Rehberi, kayıtlı elektronik posta (KEP), ulusal elektronik tebligat sistemi (UETS), elektronik ve mobil imza (e/m-imza) süreçleri ile ilgili de bilgilendirme yapıldı.

Katılımcıların tecrübelerini paylaştığı, sorularının neden-sonuç ilişkisi kapsamında cevaplandırıldığı, görüş ve önerilerinin değerlendirildiği interaktif bir eğitim düzenlendi. Ayrıca eğitimin içeriğinde “eğiticiliğe” ilişkin teknik ve yöntemlere de yer verildi. Tamamlanan her eğitimin sonunda katılımcılara “Katılım Belgesi” takdim edildi.

İlk olarak merkezi teşkilat içinde yer alan İdarelerle düzenlenen eğitimin ilerleyen süreçte valiliklere, belediyelere ve üniversitelere yönelik de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Eğitimlerin idarelere yaygınlaştırılmasıyla birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarına daha fazla temas edilmesi ve idarelerde verimliliğin artırılması hedeflenmektedir.