15 Temmuz

 

10 Soruda FETÖ

 

 

 

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 1. Yılı

01.07.2021

2020 yılında yenilen Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle bir yılda kamu idarelerinde resmî yazışma süreçleri hızlanmış, doğal kaynak kullanımının azaltılmasının yanı sıra kırtasiye ve posta giderlerinden tasarruf sağlanmıştır. 

Yönetmelikle birlikte elektronik ortamın asli unsur olması ile;

  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanımı %24 artmış,
  • Posta giderlerinde 35 milyon 620 bin 500 TL, kırtasiye giderlerinde 94 milyon 500 bin TL tasarruf edilmiş,
  • 8 bin ağacın doğada kalmasına katkı sağlanmıştır.

Ayrıca elektronik ortamda belgelerin tek nüsha oluşturulmasıyla veri depolama maliyetinden de 22 milyon TL tasarruf edilmiştir.

Yönetmeliğin yayınlanmasıyla resmî yazışma süreçlerinde uygulama birliği sağlanmasını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan www.resmiyazisma.gov.tr internet sitesi ile eğitim videoları ve detayları içeren kılavuz tüm kamu personelinin kullanımına sunulmuştur. 1 yıl içerisinde;

  • İnternet sitesi 393 bin 704 kez ziyaret edilmiş,
  • Engelsiz erişim seçeneği de bulunan eğitim videoları 84 bin 388 kez izlenmiş,
  • Kılavuz 32 bin 886 kez indirilmiştir.

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 36’ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince Yönetmelik ile ilgili eğitim stratejilerini belirlemeye ve koordinasyonu sağlamaya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yetkili kılınmıştır.

Bu kapsamda, bir yıl içerisinde pandemi önlemleri alınarak çevrimiçi ve yüz yüze olmak üzere 42 idareden 3 bin 473 personele eğitim verilmiştir.

2021 yılı içerisinde eğitim faaliyetleri kapsamında, başta Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile bakanlıklar ve bakanlıkların bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda “Resmî Yazışma Eğiticilerinin Eğitimi” programı düzenlenmesi planlanmaktadır.