15 Temmuz

 

10 Soruda FETÖ

 

 

 

2020 Yılı Resmî Yazışma Eğitimleri

06.03.2021

2020 Yılı Resmî Yazışma Eğitimleri

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 36’ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince Yönetmelik ile ilgili eğitim stratejilerini belirlemeye ve koordinasyonu sağlamaya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yetkili kılınmıştır.

Bu kapsamda, 2020 yılının temmuz - aralık ayları arasında pandemi önlemlerine uygun olarak 12 kurumda yüz yüze, 16 kurumda ise uzaktan olmak üzere toplam 28 kurumumuzda yeni Yönetmelik eğitimi gerçekleştirilmiştir. Toplamda 2.248 kamu personelinin katılım sağladığı eğitimlerin içerikleri, göreve yeni başlayan ve tecrübeli personele yönelik olmak üzere katılımcıların ve idarelerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiştir.