15 Temmuz

 

10 Soruda FETÖ

 

 

 

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yer Alan EBYS Uygulamalarına İlişkin Değişiklikler ve Düzenlemeler

17.11.2020

10 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile kamuda bürokrasinin azaltılması, zaman tasarrufu ve uygulama birliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Yenilenen Yönetmelik’te resmî yazışmaların elektronik ortamda yapılması asli unsur haline getirilmiş ve elektronik ortama yönelik yeni düzenlemeler hüküm altına alınmıştır.

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 1’inci geçici maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin (EBYS) Yönetmelik’in yürürlüğe girmesini takiben 6 ay içinde Yönetmelik’e uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığımızca hazırlanan EBYS’lere yönelik Yönetmelik’teki değişikliklerin ve gerekli düzenlemelerin yer aldığı “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yer Alan EBYS Uygulamalarına İlişkin Değişiklikler ve Düzenlemeler” dokümanı Ek’te yer almaktadır.  1 Ocak 2021 tarihine kadar Ek’te yer alan değişiklikler dikkate alınarak EBYS’lerin Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Ek:

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yer Alan EBYS Uygulamalarına İlişkin Değişiklikler ve Düzenlemeler