Eğitim Videoları

Resmî Yazışma Ortamları
Nüsha Sayısı
Belgenin Şeklî Özellikleri
Yazı Tipi ve Harf Büyüklüğü
Yazı Alanı
Kurumsal Logo
Başlık
Sayı/Tarih/Konu
Muhatap
İlgi
Metin
Metin Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Yazım Kuralları ve Anlatım Bozuklukları
Metin Yazımında Noktalama İşaretlerinin Kullanımı
İmza
Ek
Dağıtım
Olur
Paraf-Koordinasyon
Doğrulama Bilgileri
İletişim Bilgileri-Sayfa Numarası
Gizlilik Dereceli Belgeler
Süreli ve Kişiye Özel Yazışmalar
Üstveri Elemanları
Belgenin Çoğaltılması
Belgenin Elektronik Ortamda Gönderilmesi ve Alınması
Belgenin Fiziksel Ortamda Gönderilmesi ve Alınması
Belgenin İade Edilmesi
Görüş-Bilgi ve Belge Talebi
Tekit Yazısı
Uygun Yazılmayan Belgeler
Resmi Yazışmalarda Sıklıkla Yapılan Hatalar