“Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi” Sonrasında Düzenlenen Basın Toplantısında Yaptıkları Açıklama

15.11.2023

Saygıdeğer basın mensupları;

Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Filistin için tek yürek olduğumuz, lider eşleri zirvesi vesilesiyle, huzurlarınızdayım. Zirveye iştirak ederek, insanlığın vicdanına yönelik gerçekleştirilen, bu zalimliğe karşı duran, tüm lider eşleri kardeşlerime ve onların temsilcilerine, buradan bir kez daha, en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu tarihi buluşmanın, Filistin ve bölgemizdeki barış ve huzurun tesisi için, bir vesile olmasını diliyorum.

Zirvenin bir sonucu olarak, bugün, İstanbul’dan, tüm dünyaya, şu ortak çağrıyı yapıyoruz: Bizler, dünyanın farklı ülkelerinden, devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve ülke temsilcileri olarak, Gazze’deki insani krize, uluslararası toplumun dikkatini çekmek ve bilhassa çocuklar, kadınlar, hastalar ve engelliler olmak üzere, sivillerin yaşadığı trajedinin sonlandırılmasını, kalıcı ve adil bir barışın tesisini, uluslararası kamuoyunun, insanlığa karşı suç sayılabilecek, bu saldırılar karşısında, harekete geçmesini sağlamak amacıyla, 15 Kasım 2023'te, İstanbul’da bir araya geldik.

Bizler, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle, Gazze ve Doğu Kudüs dâhil olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan, insani trajediden derin endişe duyuyoruz. Gazze'ye uygulanan ve uluslararası hukuk ile bağdaşmayan abluka ve ambargonun sebep olduğu insani krizin, sivillerin temel ihtiyaçlara erişimini engellediğine ve tam bir insan hakları ihlaline dönüştüğüne dikkat çekiyoruz. 7 Ekim’den bu yana, Gazze’de yaşanan trajedide, çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere, 11 binden fazla sivilin katledilmesinin, uluslararası hukukun, en ağır ihlallerinden birini teşkil ettiğini, vurguluyoruz.

Gayr-i insani koşullar altında bulunan ve katliam tehdidi ile karşı karşıya kalan, hamile kadınların, çocukların, bebeklerin ve hastaların can güvenliğinin, bir an önce sağlanması amacıyla acil eyleme geçilmesi gerekliliğine işaret ediyoruz. Filistinlilerin ve İsraillilerin, çocuklarını huzur ve güven içinde yetiştirebilecekleri, iki devletli bir çözüm diliyoruz.

Bu çerçevede bizler, devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve ülke temsilcileri olarak tüm dünyaya; Gazze’de süren katliamları durdurmak için, derhal ve topyekûn harekete geçilmesi, Gazze’de okul, hastane ve diğer tıbbi tesisler, mülteci kampları, Birlemiş Milletler tesisleri ve ibadethaneler dâhil, tüm sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail saldırılarının derhal durdurulması, bu doğrultuda çatışmalara son verecek bir ateşkesin acilen tesisi ve Gazze’deki sivillere, engelsiz, yeterli ve güvenli insani yardım temininin, sağlanması, mevcut çatışma koşullarında, yerinden edilmenin özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar üzerindeki, ciddi etkisini vurgulayarak, Filistinli sivil nüfusun, zorla yer değiştirmesine yönelik, her türlü girişimin, kesin bir şekilde reddedilmesi, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku da dâhil olmak üzere, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine, derhal ve eksiksiz olarak riayet etmesi çağrısını yapıyoruz.

Her vicdan sahibi insanı, bu küresel çağrımıza destek vermeye davet ediyorum. Teşekkürler.