“Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu İlk Resmi Toplantısı” Programında Yaptıkları Kapanış Konuşması

01.11.2023

Tüm kurul üyelerimize değerli katılımları, fikir ve önerileri için teşekkür ederim. Kıymetli katkılar ışığında, son halini verdiğimiz danışma kurulu çalışma

planının, hayırlı olmasını diliyorum. Burada ilk tohumu atılan birçok proje tasarısının, kurulumuz bünyesinde tesis edilecek bir sekretarya üzerinden detaylandırılarak en kısa ve ivedi bir şekilde, hayata geçirilmesini temenni ediyorum.

Bu toplantı ile, görüşmelerimizin henüz yeni başladığını, gerek çevrimiçi gerek yüz yüze, daha nice buluşmamızın ilkini bugün gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim.

Böylesi kıymetli isimlerden müteşekkil kurulumuzun, öne çıkan çalışmaları ile ortak evimiz dünya için sıfır atık çalışmalarında çabaların birleştiği, küresel bir platform haline geleceğinden şüphem yok.

Üye ülkelerde hızlı ve etkili sonuç almak adına yereldeki karar alıcıların sürece dâhil edilmesini önemli görüyorum. Bu noktada, sıfır atık hareketinin öncüsü bir başkan eşi olarak, danışma kurulumuza lider eşlerinin katkısını ve etkili katılımı artırmak için de çalışmamız gerektiğini düşünüyorum.

Yeniden doğayla dost olduğumuz, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız, sürdürülebilir bir geleceğe, hep birlikte erişeceğiz inşallah. Türkiye’nin artık, her birinizin ikinci bir evi olduğunu bilmenizi isterim. Resmi toplantı ve buluşmalar haricinde de, ülkemizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarım.

Bu dilek ve temennilerle, sözlerime son verirken, BM-Habitat ve BM Genel

Sekreter Ofisi ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, bir sene içerisinde gerçekleştirmemiz öngörülen iki yüz yüze toplantının bir tanesinin

Türkiye’de, diğerinin BMGK dönemine denk gelecek şekilde, New York’ta yapılması hususunda, mutabık kaldığımızı duyurmak isterim. Toplantıya katılımınız için, her birinize bir kez daha teşekkür ediyorum.