B-20 Türkiye İş Dünyası Liderleri Forumu Çalıştayı’nda Yaptıkları Konuşma

08.05.2015

Çalıştay’a iştirakiniz ve ilginiz için sizlere teşekkür ediyorum.

Bildiğiniz gibi, Türkiye geçtiğimiz yılın 1 Aralık tarihinden itibaren G-20 Platformu’nun Dönem Başkanlığı’nı yürütüyor. Bu görev, ülkemiz açısından tarihi bir fırsat olmakla birlikte bize büyük bir sorumluluk da yüklüyor. Küresel ekonomideki sorunların kronik hale gelmeye başladığı bir dönemde bu görevi üstlenmiş olmamız, sorumluluğumuzu daha da artırıyor.

Değerli arkadaşlar…

G-20, 2008 yılında yaşanan kriz sonrasında, küresel ekonomik işbirliğinin temel platformu olarak kabul gördü. Bu kriz sonrasında G-20, ilk defa liderler düzeyinde toplandı, ve bu tarihten itibaren G-20 liderleri düzenli olarak bir araya gelmeye başladı.

Küresel ekonominin yeniden güçlü bir büyüme sürecine girmesi doğrultusunda, G-20 çatısı altında önemli adımlar atıldı. Bu platform çatısı altında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Aktif bir G-20 üyesi olarak biz de, bu çatı altındaki çalışmalara ciddi katkı verdik, veriyoruz. G-20, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri bir araya getiren bir platform olarak, kapsayıcı bir uluslararası yapıya sahip...

Bu yapı, farklı kültürleri ve farklı politik sistemleri olan ülkelerin karşılaştıkları sorunlara, ortak çözümler üretilme çabaları bakımından büyük önem taşıyor. Ülkeler arasındaki ekonomik bağların güçlendiği ve insan hareketliliğinin arttığı günümüzde, bu platform, ihtiyaç duyulan işbirliği ortamının tesisine yardımcı oluyor.

Değerli arkadaşlar…

Gelişmekte olan ülkelerde büyümenin yavaşladığı, finansal piyasalardaki hareketliliğin tüm ekonomileri etkilediği zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte, küresel ekonominin temellerinin sağlamlaştırılması, yapısal sorunlarla mücadele edilmesi ve işsizliğin azaltılması konularında G-20’ye önemli görevler düşüyor. Türkiye, işte böyle bir dönemde G-20 Dönem Başkanlığını üstlendi. Bu ağır vazifeyi hakkıyla yerine getirmek için, Başbakan Yardımcımız Ali Babacan Bey’in idare ve koordinasyonunda bir ekip kurduk.

Önceki Dönem Başkanları’nın tecrübelerinden de azami ölçüde istifade etmeye çalışıyoruz. Bütün muhataplarımızla istişare halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. G-20’nin küresel ekonomik sistemdeki önemli rolüne vurgu yapan bir yaklaşım benimsedik. Dönem Başkanlığımıza ilişkin önceliklerimizi “kapsayıcı ve sağlam büyüme için ortak eylem” sloganı etrafında şekillendirdik.

Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki, bu öncelikler, G-20 ülkeleri tarafından da güçlü bir şekilde destekleniyor.  Bu kapsamda, çalışmalarımız birçok kulvarda büyük bir hızla devam ediyor. Tabii, Başkanlığımız dönemindeki çalışmaların nihai hedefini, 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da yapılacak G-20 Liderler Zirvesi oluşturuyor. . Öyle tahmin ediyorum ki, G-20 Liderler Zirvesi 15-16 Kasım Antalya, bugüne kadar yapılmış olan tüm Zirvelerden çok daha farklı, çok daha dolu dolu, çok daha geleceğe yönelik farklı bir milat oluşturacaktır. Zirve tarihine kadar yürütülecek faaliyetler, Bakanlarımız, Merkez Bankası Başkanlarımız ve Şerpalarımız tarafından takip ediliyor.

Tüm bu çalışmaları, zirvede G-20 liderleri olarak ele alacağız. Zirve sonrasında yayımlayacağımız Antalya Bildirgesi ile de yapılan çalışmaların nihai sonuçlarını, inşallah tüm dünyaya duyuracağız

Değerli arkadaşlar…

Antalya Zirvesi’ne giden süreçte, diğer ülkelere ve taraflara yönelik açılım çabaları, G-20’nin meşruiyetinin güçlendirilmesi için özel bir önem taşıyor. Dışa açılım çalışmalarımızı, üye olmayan ülkeleri, uluslararası kuruluşları, sivil toplum temsilcilerini, ticaret birliklerini, araştırma merkezlerini ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşları kapsayacak şekilde yürütüyoruz.

İş dünyasının, işçi temsilcilerinin, düşünce kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve genç nüfus temsilcilerinin görüş ve önerileri bizim için çok kıymetli. Bu görüş ve önerilerin, bizi daha kapsayıcı, daha demokratik bir G-20 idealimize yaklaştıracağına inanıyorum. Bu çabalarımız kapsamında, özellikle iş dünyamızın ve B-20 platformunun bizler için çok değerli olduğunu belirtmek istiyorum. Biz, her zaman özel sektör yoluyla büyümeden ve istihdam oluşturmadan yana olduk.. Bu süreçte tabii ki en önemli adımlardan bir tanesi de bütün iş dünyasının temsilcileri, düşünce kuruluşları, sivil toplum örgütleri, genç nüfus temsilcileri ve bu defa Kadın 20, bu da ilk defa Türkiye’de, Antalya’da gerçekleşiyor. Bu bakımdan bu da bir milat oluyor. Ülkemizde son yıllarda istihdamın ağırlığının özel sektöre kaymış olması bunun en önemli göstergesidir. Küresel ekonomide de büyümeye ulaşmak için özel sektörün daha çok yatırım yapması, daha çok istihdam sağlaması gerektiğini düşünüyoruz.

Bizler hükümetler ve devletler olarak, sizin yolunuzu açmak, önünüzdeki engelleri temizlemek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ancak, daha çok büyüme için, istihdam için, vatandaşlarımızın refah düzeyini artırmak için, iş dünyamızın bizimle birlikte hareket ettiğinden emin olmalıyız. Siyasi irade olarak aldığımız kararların ve uygulamaya koyduğumuz politikaların iş dünyası tarafından sahiplenilmesi şarttır.

Değerli arkadaşlar…

G-20’nin küresel ekonominin daha sağlıklı bir yapıya kavuşabilmesi için yürüttüğü çabalarda, B-20 oluşumunun katkılarını önemli buluyorum. Platform bünyesinde yapılan çalışmaların B-20 tarafından desteklenmesi, atılan adımların etkisini artırıyor.

Dönem Başkanlığımızda, önceliklerimiz çerçevesinde oluşturulan çalışma alanlarında B-20 tarafından kaydedilmekte olan ilerleme, bizim için memnuniyet vericidir. İş dünyasını çok güçlü bir şekilde temsil eden B-20 ekibimize güveniyoruz. Bilhassa, farklı coğrafyalarda iş dünyasının görünürlüğünü artırmak ve etkinliklere katılım oranını yükseltmek için yürütülen çalışmaları yakından takip ediyorum.

Bu çerçevede yapılan B-20 Bölgesel Danışma Forumu toplantılarını da isabetli buluyor ve destekliyorum. Bugüne kadar yaptığımız gibi, bundan sonra da çalışmalarımızda istişareyi ön planda tutmaya devam edeceğiz. B-20’den ve iş dünyamızdan beklentimiz, G-20 ile bugüne kadar sürdürülen olumlu çalışma ve iletişim iklimini devam ettirmenizdir.

Bu süreçte attığımız adımları güçlü şekilde destekleyerek, Antalya Zirvesi sonuçlarına katkı sağlamanızı arzu ediyorum. Sizlerin desteği, kamu ve özel sektör işbirliğiyle G-20 Dönem Başkanlığımızın sağlıklı bir şekilde yürütüleceğine ve Antalya Zirvesi’nde çok önemli sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum.

Katılımınız için teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.