Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile Ortak Basın Toplantısı’nda Yaptığı Konuşma

03.03.2015

Sayın Devlet Başkanı, Kadirli Doğanım,

Değerli Basın Mensupları,

Kıymetli Misafirler,

Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Değerli Dostum Berdimuhammedov ve kıymetli heyetine, bir kez de sizlerin huzurunda, Türkiye’ye, ikinci evlerine, hoş geldiniz demek istiyorum.

Hatırlayacağınız üzere, Cumhurbaşkanı olduktan sonra Orta Asya’ya ilk resmi ziyaretimi 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde, “kemik kardeşimiz” Türkmenistan'a yapmıştım.

O ziyaret sırasında Değerli Kardeşim Berdimuhammedov’la ticaretten ulaştırmaya, ekonomiden enerjiye, eğitimden kültüre kadar her alandaki işbirliğimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirmiştik.

Ardından Dışişleri Bakanımız da bölgeye yönelik ilk ziyaretini yine Türkmenistan’a gerçekleştirmişti.

Bugün de Değerli Dostumu ve kıymetli heyet üyelerini ülkemizde misafir etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Şüphesiz karşılıklı bu ziyaretler, iki ülkenin birbirlerine verdiği önemin, ilişkileri geliştirme noktasındaki kararlılıklarının birer delilidir, işaretidir.

Gerçekten de, Türkiye-Türkmenistan ilişkileri, son yıllarda herkesin gıpta ile baktığı, imrenilecek bir seviyeye ulaştı.

İnşallah önümüzdeki dönemde bu ilişkilerimizi ekonomiden tarıma, enerjiden ulaştırmaya her alanda daha da güçlendirmekte kararlıyız.

Değerli Basın Mensupları,

Her zaman olduğu gibi bu ziyaret vesilesiyle de, Sayın Berdimuhammedov’la samimi, ikili bir görüşmemiz oldu. Dostane ve verimli bir şekilde bu görüşmemizi gerçekleştirdik. Daha sonra heyetler arası görüşmemizi yaptık. Bu arada bakan arkadaşlarımız birbirleriyle de görüşmeler yaptılar.

Türkmenistan’la bilhassa ulaştırma ve enerji alanındaki işbirliğimiz, ilişkilerimize stratejik bir boyut kazandırıyor.

Biliyorsunuz Orta Asya’nın Hazar Denizi üzerinden uluslararası pazarlara bağlanması noktasında Türkmenistan özel bir konuma sahip.

Türkmen kardeşlerimiz de bunu fırsata çevirmek ve daha iyi değerlendirmek için çok yoğun bir çaba sarf ediyorlar.

Görüşmelerimizde Türkmen gazının Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına taşınmasına yönelik fikir teatisinde bulunduk.

Bu arada tabii Enerji Bakanlarımız da aynı şekilde, bunun detaylarını kendi aralarında görüştüler.

Bu kritik konuda Türkmenistan ile Türkiye’nin vizyonlarının aynı olduğunu bir kez daha müşahede ettik.

Tabiatıyla, bahsettiğim bu alanlarda başta Azerbaycan olmak üzere diğer bölge ülkeleriyle de yakın bir diyalog ve işbirliği içerisindeyiz.

Nitekim bu amaçla Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan arasında Dışişleri Bakanları düzeyinde üçlü bir mekanizmayı geçen yıl hayata geçirdik.

Bakanlarımız belli aralıklarla bir araya gelerek pek çok konuyu ele alıyor, işbirliği projelerini değerlendiriyorlar.

Bu mekanizmayı liderler düzeyine çıkarmaya karar verdik ve ilk toplantımızı inşallah bu yıl Türkmenistan’da yapacağız.

Ben bu vesileyle Türkmen kardeşlerimize gösterdikleri işbirliği için teşekkür ediyorum.

Türkmenistan, müteahhitlik sektörümüz bakımından da özel bir ülkedir.

Müteahhitlerimizin Orta Asya'da en fazla proje üstlendiği ülke Türkmenistan’dır.

Bugüne kadar Türk müteahhitler tarafından Türkmenistan’da gerçekleştirilen projelerin toplam değeri 46 milyar dolara ulaştı.

Şüphesiz bu başarıda, başta Sayın Devlet Başkanı olmak üzere Türkmen kardeşlerimizin firmalarımıza verdikleri güçlü desteğin çok büyük önemi var.

Ben bu vesileyle Değerli dostuma firmalarımıza gösterdikleri güven için en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Firmalarımız da başarı grafiklerini her geçen gün yükselterek, yüzümüzü ağartıyor, bu güvene layık bir performans gösteriyorlar.

Türkmenistan’la olan ticari ve ekonomik ilişkilerimiz olumlu bir seyir izliyor.

Bu alanlarda mevcut potansiyelin tam anlamıyla kullanılması için, ortak çabalarımızı devam ettirme hususunda tam bir görüş birliği içindeyiz.

Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin yanı sıra, iki ülkeyi ilgilendiren, uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk.

Bölgenin refahı, istikrarı ve güvenliği için Türkmenistan’la çalışmayı, yakın istişare halinde olmayı gelecekte de sürdüreceğiz.

Özellikle, terörle mücadele konusunda da neler yapabileceğimizi aramızda teati etme imkanımız oldu.

Değerli Basın Mensupları,

Türkiye olarak birçok alanda Türkmen kardeşlerimizin yanında olmaya, tecrübe ve imkânlarımızı onların istifadesine sunmaya gayret ediyoruz.

TİKA, yurtdışındaki ilk ofisini Aşkabat'ta açmış, aradan geçen zaman zarfında da, hamdolsun kültürden turizme, tarımdan hayvancılığa, eğitimden sağlığa her alanda pek çok proje gerçekleştirmiştir.

Şimdi de TİKA, Sultan Alparslan'ın mezarının bulunmasına, ayrıca Merv'deki Sahabe türbelerinin restorasyonuna ilişkin çok önemli, çok anlamlı bir proje yürütüyor.

İnşallah bu proje tamamlandığında hepimizin medar-ı iftiharı olacak, ortak kadim mirasımızın bir sayfası daha ihya edilecektir.

Aynı şekilde eğitim konusunda da Türkmenistan kardeşlerimizle yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz.

Bugün “Türkiye Bursları” kapsamında 300’ün üzerinde Türkmen öğrenci lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde ülkemizde eğitim görüyor.

İnşallah önümüzdeki yıl bu sayıyı daha da artıracak, çok daha fazla Türkmen öğrenciye ülkemizde eğitim imkânı sunacağız.

Değerli Basın Mensupları,

Türkmenistan, Sayın Berdimuhamedov’un önderliğinde hemen her alanda önemli reformlar gerçekleştiriyor, ciddi ilerlemeler kaydediyor.

Biz de bu reformları yakından takip ediyor; kaydedilen her ilerlemeden, elde edilen her başarıdan memnuniyet duyuyoruz.

20 yıldır büyük bir özenle takip ettikleri “tarafsızlık statüsü” Türkmen kardeşlerimizi, uluslararası sistemde gerçekten çok farklı bir yere getirdi.

Son yıllarda bir yeni adım; “açık kapılar” ve “aktif tarafsızlık” kavramlarıyla bu politikayı zenginleştirdiler.

Bugün Türkmenistan bir taraftan bu konumunu muhafaza ederken diğer taraftan da bölgesel ve küresel barışa müspet katkı sunuyor.

Ben bu vesileyle Türkmenistan’ın tarafsızlık statüsünün 20’nci Yıldönümünü tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.

Sözlerime son verirken, tekrar kıymetli dostum ve heyetine hoş geldiniz diyor, imzaladığımız antlaşmaların ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.