Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Açılışında Yaptıkları Konuşma

07.03.2015

Fakülte şu anda gördüğüm haliyle beni çok etkiledi. İnanıyorum ki siz sevgili öğrencilerimiz de bu fakültenin içerisinde geleceğe çok daha farklı bir özgüvenle inşallah burası sizlerin ilim yuvası olsun.

İrfansız ilmin hiçbir anlamı yok, hikmetsiz bilginin de yok. İnanıyorum ki Sani Konukoğlu İlahiyat Fakültesinden bu tür öğrencilerimiz yetişecek.

Ve biliyorsunuz geçen hafta birçok yerlerde anılan, hüznü yaşanan 28 Şubat’ın ertesinde bu ülkede imam hatiplerde öğrenci sayısı 60 bine düşmüştü. O dönem bizler için, tabii imam hatipli 4 tane evladın sahibi olan bir imam hatipli Cumhurbaşkanı için, o zamanlar bizim için bir hüzün olmuştu. Ve katsayı engeline takılmanın yaşandığı bir dönemdi. Şu anda Rabbimize hamd ediyorum, öğrenci sayısı imam hatiplerde 1 milyona ulaştı, 60 binden 1 milyona. Bu bir şeyi gösteriyor; bu bir talep meselesi, demek ki bu ülkede bizim vatandaşımızda bu konuda bir açlık vardı ki imkan, zemin hazırlanınca yavrularını meslek liselerine, imam hatiplere gönderdiler.

Şimdi tabii burada bizim de bir açığımız var, Milli Eğitim Bakanım burada, Diyanet İşleri Başkanım burada, tüm şu anda Rektörümüz, Dekanımız, hocalarımız burada, imam hatiplerde de öğretmen açığımız var. Bu açığımızı gidermemiz lazım. Onun için sizler gibi kaliteli, iyi yetişmiş, donanımlı hocalarımıza ihtiyacımız olacak.

Tabii bu yeterli değil, artık biliyorsunuz yurt dışına göndermek suretiyle de çok daha güçlü bir şekilde lisans öğrencilerimizi yetiştirelim istiyoruz. Lisansüstü, doktora noktasında gerek YÖK desteği, gerek Hükümet desteği, bunlar artarak devam ediyor. Ama bunun yanında bir de tabii vakıf destekleri de devam ediyor. İşte bu vakıflardan bir tanesi de Konukoğlu Ailesinin Gaziantep’teki vakıf hizmetleridir, onların da bu noktada gerçekten çok büyük gayretleri var.

Şimdi Sani Konukoğlu İlahiyat Fakültesinin banisi olan Konukoğlu Ailesine, Abdülkadir Beye ve kardeşlerine huzurunuzda ben de çok çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Tabii durmak yok, yola devam. Bugüne kadar nasıl olsa durmadılar, yatırımlarını yaptılar, bundan sonra da inanıyorum ki böyle devam edeceklerdir.

Kendilerine ben de huzurunuzda çok çok teşekkür ediyorum.