BM'de Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi’nde Yaptıkları Konuşma

19.09.2022

Kıymetli Devlet ve Hükümet Başkanları,

Değerli Misafirler,

Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Eğitimin dönüştürülmesi zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Zirveyi düzenlediği ve geleceğe dönük vizyon belgesini ortaya koyduğu için Genel Sekreter Sayın Guterres’e teşekkür ediyorum. Milletleri ayakta tutan, değişime öncülük eden ve dünyaya değer katmasını sağlayan temel unsur eğitimdir. Güçlü toplum, güçlü ülke idealine ancak beşeri sermayenin iyi değerlendirilmesi, nitelikli bir eğitim sürecinden geçilmesiyle ulaşılabilir.

Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim-öğretimin tüm kademelerini evlatlarımıza tamamen ücretsiz sunan bir ülkeyiz. Son 20 yıldır eğitimin yaygınlaştırılması, eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Derslik sayılarımızın artırılmasından öğretmen atamalarına, ücretsiz ders kitaplarından ekonomik şartları kısıtlı ailelere dönük yardımlara kadar her alanda eğitim altyapımızı güçlendirmenin gayretindeyiz. Eğitim kurumlarımızı spor salonları, dijital kütüphaneler, laboratuvarlar, akıllı tahtalar ile donatarak modern imkânlara kavuşturduk. 4+4+4 eğitim reformuyla birlikte zorunlu eğitimi 12 yıla çıkararak ülkemiz genelinde okullaşma oranlarını yükselttik. Haydi Kızlar Okula Projemiz ile kız çocuklarımızın eğitimini teşvik ederek, okullaşma oranını yüzde 90’ların üzerine çıkardık. Okul öncesi eğitim seferberliğimiz sayesinde 5 yaş çocukların okullaşmasını yüzde 78’den yüzde 93’e çıkardık. Önümüzdeki dönemde bunu yüzde 100’e ulaştırmayı hedefliyoruz.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını döneminde öğrencilerimizin pek çok elektronik içeriğe ulaşacağı dijital platformlar, ücretsiz materyal desteği ve yaz okulları gibi uygulamaları devreye aldık. Öğrencilerimizin gelişim aşamalarında okur-yazarlık, aritmetik ve beceri eksikliklerini gidermek için de çeşitli tedbirleri hayata geçiriyoruz.

Kıymetli Dostlar,

Üzerinde titizlikle durduğumuz bir diğer konu da mesleki eğitimdir. Üreterek öğrenme yaklaşımıyla mesleki eğitim kurumlarımız ile sanayi bölgelerimiz arasında yakın iş birliği tesis ediyoruz. Mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübemizi diğer ülkelerle paylaşmak amacıyla uluslararası meslek ve teknik Anadolu liselerini hayata geçirdik. Türkiye Maarif Vakfımız ise Afrika, Asya ve Balkanlar başta olmak üzere 49 ülkeye yayılan eğitim kurumlarıyla önemli bir boşluğu dolduruyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansımız TİKA da özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yönelik eğitim ve teknik eğitim desteği veriyor. Türkiye burslarıyla her yıl farklı seviyelerde binlerce öğrenciye ülkemizde ücretsiz eğitim imkânı sunuyoruz.

Ülkemizde misafir ettiğimiz 4 milyonu aşkın sığınmacının çocuklarını da kendi evlatlarımızdan ayrı tutmuyor, eğitimleri için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz. Uluslararası çabalarımızın yanı sıra eğitim müfredatımızı da günümüzün ihtiyaçlarına göre güncelliyor, yeniliyoruz. Çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren aşılamak üzere K12 Programına çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersini ekledik. İstikbalimizin teminatı olan evlatlarımızı vatana, millete ve tüm insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirmek için gerekeni yapmaya devam ediyoruz.

Bu düşüncelerle hepinizi şahsım ve milletim adına bir kez daha selamlıyor, Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi’nin daha aydınlık, yaşanabilir ve adil bir dünyanın temellerinin atılmasına vesile olmasını diliyorum.