Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda Yaptıkları Konuşma

15.01.2020

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. AK Parti Kardeş Belediyeler Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Toplantımızı teşrif eden siz kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Ülkemizin dört bir yanından kardeş belediyeleri biraraya getiren AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.

Bugün ağırlıklı olarak batı bölgelerimizdeki belediyelerimizle daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki kardeşlerimizi bir güç birliği yapmak üzere aynı çatı altında buluşturuyoruz. Böylece ensar muhacir kardeşliğinin bir benzerini AK Parti olarak biz de yerel yönetimler alanında tesis etmiş oluyoruz.

Dünkü grup toplantımızda beş yeni belediye başkanımızın AK Parti ailesine katılımını gerçekleştirdik. Bu sayının önümüzdeki haftalarda da daha da artacağına inancım tamdır. İnşallah bundan sonraki her grup toplantımızda peyderpey kadromuzu yeni isimlerle takviye etmeyi sürdüreceğiz. Her zaman ifade ettiğim gibi, yüreğinde vatan sevgisi, millet sevdası olan herkese bizim kapımız açıktır. Biz küçük hesapların değil, millete ve ülkeye hizmet etmenin derdindeyiz. Katılımlarıyla kökü mazide, gözü atide bu harekete güç katan belediye başkanlarımıza bir kez daha şahsım ve milletim adına hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum.

Bu kardeşlerimiz mahalli idareler alanında belki de dünyanın en tecrübeli, en donanımlı, en gayretli siyasi partisinin yeni neferleri olarak ilçelerine, beldelerine daha büyük bir adanmışlıkla hizmet edeceklerdir. Bu süreçte başta Genel Merkezimiz olmak üzere tüm dava arkadaşlarım da aramıza yeni katılan veya katılacak olan belediye başkanlarımıza her türlü desteği vereceklerdir. İnşallah biz de diğer belediye başkanlarımızla beraber onların yardımcısı olmaya devam edeceğiz.

Aşkınan çalışan yorulmaz anlayışıyla, inancıyla ülkemize ve milletimize, özellikle de emanetlerini üzerimizde taşıdığımız hemşehrilerimize en güzel şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Kardeşlerim,

AK Parti’nin şiarı gönül belediyeciliğidir. İlimizde, ilçemizde, beldemizde yaşayan her bir kardeşimizin gönlünü fethetmek bizim öncelikli görevimizdir. Bunun için halkımızla aramıza asla bürokratik duvarlar örmemeliyiz. Bilhassa kibirlenmek, insanımıza tepeden bakmak AK Partiliye, bize yakışmaz. Vatandaşa yakın olmakla mesele bitmiyor. Vatandaşın da bize kendini yakın hissetmesini sağlamalıyız. AK Partili bir belediye başkanının alametifarikası her zaman ulaşılabilir olmasıdır. Bunun yanında AK Partili belediye başkanı zorluklar karşısında pes etmeyen, yılmayan, geri adım atmayan bir başkandır. Hele başkalarının yaptığı gibi, eften püften bahanelerin arkasına asla saklanamayız. Sorunlara değil, çözüm yollarına, geçmişe değil, geleceğe odaklanacağız. Bir meseleye neden yapılamıyor, mantığıyla yaklaşmak yerine, daima nasıl yapılır/ sorusunun cevabını arayarak yaklaşacağız. Zira bir işi yapmayı canı gönülden isteyen kimse, o işi yapmanın mutlaka yolunu bulur.

Buna karşılık, isteksiz, heyecansız ve tembel siyasetçilerin en büyük serveti değerli kardeşlerim, biliyorsunuz mazeretleridir. Hizmete talip olan kişi aslında zorluklara, sıkıntılara, yorgunluklara talip olduğunu da bilmelidir. AK Parti, günü kurtarma mantığıyla hareket eden idare-i maslahatçı bir parti asla olmamıştır ve olmayacaktır.

Buradaki her bir belediye başkanımızın yükümlülüğü de sıkıntılara aldırmadan milletin ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri üretmek, sorumlu olduğu ili, ilçeyi, beldeyi aşkla ve şevkle imar etmektir. Ülkemize ve milletimize hizmet yolunda engel tanımadık, tanımıyoruz. Ne 40 yıllık siyasi hayatımızda, ne çeyrek asırlık belediye tecrübemizde, ne de artık 18. yılına girdiğimiz iktidarlarımız döneminde milletimize mahcup olacak bir işin içine girmedik. CHP gibi seçim döneminde vatandaşı vaat yağmuruna tutup, seçim sonrasında bunları utanlardan da olmadık. Biz, verdiği sözlerin arkasında duran, sözünün eri bir partiyiz. Biz, ahdine, kavline sadık bir kadroyuz. Biz, icraatlarıyla, hizmetleriyle, projeleriyle temayüz etmiş bir hareketiz. AK Partinin başarısının gerisinde her türlü şart altında millete hizmet aşkını, heyecanını koruması vardır. İnşallah bundan sonra da bu özelliğimizi muhafaza edeceğiz, bunlardan taviz vermeyeceğiz.

Şunu unutmayın: İman varsa, imkân da vardır, diyerek Türkiye’nin yarınlarına damga vuracak eserleri ülkemize muhakkak kazandıracağız. Bütün bunları meselenin uzağında birisi olarak söylemiyorum, bilakis 40 yılını siyasete vermiş, Belediye Başkanlığından buralara gelmiş bir kardeşiniz olarak bunları ifade ediyorum. Eskilerin tabiriyle, dert çekmiş, zahmet çekmiş, damdan düşmüş bir siyasetçi olarak sizlerin hangi zorluklarla yüzleştiğinizi gayet iyi biliyorum, çünkü biz de 1994 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlendiğimizde bürokratik vesayetten mali sıkıntıya, kadrodan araç-gerece kadar birçok konuda ciddi problemler yaşadık. Ama bunların hiçbirinin bizi rüyalarımızdan, ideallerimizden, şehrimize hizmet aşkımızdan alıkoymasına müsaade etmedik. 4,5 yıllık Belediye Başkanlığım döneminde tabiri caizse hem şeytan taşladık, hem de tavaf yaptık. Sorunların, sıkıntıların, eksikliklerin büyüklüğü karşısında umutsuzluğa kapılmadan İstanbul’u daha önce hiç görmediği yepyeni bir belediyecilik anlayışıyla tanıştırdık. İstanbul’da yakaladığımız başarıyla da hamdolsun 2002’de tüm Türkiye’ye hizmet etme imkânına kavuştuk.

Bunca yıldır aralıksız sürdürdüğümüz hizmet yolculuğumuzda mahalli idareler daima bizim lokomotifimiz ve yüz akımız olmuştur. Belediyeler ülkemizin en ücra köşelerine ulaşma imkânı bulduğumuz temel hizmet birimlerimizdir, onun için görevlerinizi asla hafife almayınız. Belediyelerimiz sadece sınırlarımız içinde değil, tıpkı bir uç beyi gibi yurt dışında da çok önemli projelere imza atıyor. Balkanlar’a gidiyorsunuz, bakıyorsunuz bizim belediyelerimizin oralarda yaptığı eserler var. Afrika’da bakıyorsunuz bizim belediyelerimizin oralarda yaptığı eserler var. Orta Asya’da bakıyorsunuz bizim belediyelerin oralarda yaptığı eserler var. Gönül coğrafyamızın farklı bölgelerinde belediyelerimizin ayak izlerine şahit oluyoruz. Bu sebeple, en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm belediyelerimizin etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarına özel önem veriyoruz. Sizlerin de omuzlarınızdaki bu ağır sorumluluğun bilinciyle hareket ettiğine inanıyorum.

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

Bugünkü toplantımızı ensar-muhacir kardeşliğinin mahalli idarelere uyarlanması olarak görüyorum. Ensar ile muhacir sadece varlığı değil, aynı zamanda dertlerini de paylaşmışlardır. Bizim inancımızda paylaşmak, malı azaltmaz, bilakis bereketlendirir. Aynı şeklide dertleri paylaşmak da yüreği hafifletir, çalışma şevkini artırır. AK Parti olarak imkânlar bakımından daha iyi konumda olan belediyelerimizle, dezavantajlı belediyelerimizi ensar-muhacir gibi birbirine kardeş olarak ne yapıyoruz, zimmetliyoruz. Amacımız sadece kaynakların değil, tecrübelerin de karşılıklı olarak paylaşılmasına fırsat tanımaktır. Maddi bakımdan durumu nasıl olursa olsun, her bir belediyemizin diğerinden öğreneceği pek çok değerli bilgi bulunuyor, bunların ortak akıl, istişare ve dayanışma ile belediyelerimiz arasında aktarılmasını istiyoruz. Yani çoğu belediyemiz yokluktan değil, elinin altında bulunan imkânları etkin biçimde kullanamadığı için sıkıntı çekiyor. Bir belediyemizin kepçesi, kamyonu, temizlik aracı atıl bir şekilde garajda dururken, diğer belediyemiz görevi olan çalışmaları yapamıyor. Aynı şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki belediyelerimiz çok temel ihtiyaçlar için sıkıntı çekerken, batıdaki belediyelerimiz keyfe keder işlere ciddi kaynaklar aktarabiliyor. Oysa bırakın araç-gereç gibi kaynakları atıl halde bekletmeyi, Türkiye’nin heba edecek tek bir çivisi, boşa geçirecek tek bir anı dahi yoktur. Belediyelerimizin uhdesinde bulunan her türlü imkânda değerli kardeşlerim, 82 milyonun her bir ferdinin hakkı vardır.

Bugünkü çalışmamızın en büyük katkısı, hizmette adaleti sağlamanın yanı sıra, belediye kaynaklarının imece usulüyle daha verimli kullanılmasına imkân verecek olmasıdır. AK Parti belediyeleri artık sadece kaliteli hizmetin değil, aynı zamanda dayanışmanın, paylaşmanın da öncüsü olacaklardır. Bu noktada en büyük sorumluluk imkân bakımından çok daha iyi konumda olan belediyelerimize düşüyor.

Nasıl Medine’de ensar muhacirlere sahip çıkmışsa, hami belediyelerimiz de kardeşlerine aynı şekilde sahip çıkmalıdır. Genel Merkezimiz de bu süreçte gerekli takibi yapacak, sorun, sıkıntı çıkması halinde anında müdahil olacaklardır.

En büyük hakem olan hemşerilerimizin gözü. –unutmayın- sizlerin üzerindedir. Bizim milletimizin o engin basiret ve ferasetiyle kimin ne yaptığını, enerjisini ne için harcadığını gayet iyi bildiğini unutmayalım. Şehrine ve ilçesine hizmet değil de şov peşinde koşanların ne hallere düştüğünü sizler de görüyorsunuz. Son mahalli idareler seçimlerinin üzerinden daha bir sene bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye, gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı. Bu millet hizmet üretenlerle laf üretenleri, gecesini gündüzüne katarak, çalışanlarla yan gelip yatanların tefrikini her zaman yapmıştır, yapacaktır.

Siz belediye başkanlarımızdan benim ricam; kendi işinize, kendi gündeminize odaklanmanızdır. Başkalarının dar ufukları, kısır siyasetlerin bizi esir almasına asla izin vermeyeceğiz. AK Partili başkanları rutine sığınan değil çığır açan, hizmet ve projeleriyle her zaman örnek ve öncü olacak adımlar atmak durumundadır. Diğer türlü vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getirebilmemiz kardeşlerim mümkün değildir. Sizlerden tevazu, samimiyet ve gayretin merkezinde olduğu bir siyaset anlayışını en güzel şekilde temsil etmenizi bekliyorum. Unutmayın, bize gurur, kibir, nefsaniyet yakışmaz. Tam aksine her zaman tevazuuyla, samimiyetle, gayretle halkımızın karşısında duracağız ve biz size efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik diyerek onlara hizmet edeceğiz. Sizlerden vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadan, eşitlik ve adalet ölçüsünde hizmetlerinizi sürdürmenizi istiyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha AK Parti kardeş belediyeler toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla.