BM İklim Eylemi Zirvesi’nde Yaptıkları Konuşma

23.09.2019

Hanımefendiler,

Beyefendiler,

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yeryüzünde insanın istifadesine sunulmuş her şey bizlere verilmiş bir emanettir. Emaneti bir sonraki sahibine teslim edinceye kadar onu en iyi şekilde korumak zorundayız.

İklim değişikliği sonuçları itibariyle sınır tanımayan küresel bir sorundur. Küresel sorunların çözümünde gerek bölgesel, gerek uluslararası düzeyde işbirliğinin tesis edilmesi şarttır.

Sayın Genel Sekreter tüm ülkeleri iklim değişikliğiyle mücadele hususunda elini taşın altına koymaya davet etti. Türkiye bu davet üzerine Kenya ve Birleşmiş Milletler Habitat ile beraber Altyapı Şehirler ve Yerel Eylem Çalışma Grubu’nun Eşbaşkanlığı’nı yürütüyor. Bu çalışma grubu iklim değişikliğiyle mücadelede somut etkilerini günlük hayatta da göreceğimiz kritik bir alanı teşkil ediyor. Türkiye, iklim değişikliğiyle başarılı mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerektiğinin farkındadır.

Dünyanın en kalabalık metropollerinden İstanbul’da 4,5 yıl boyunca Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Son 17 yıldır Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülkeme hizmet ediyorum. İstanbul’la beraber 81 vilayetimizin tamamında katı yakıtlar yerine doğalgaz kullanımını yaygınlaştırdık. Türkiye bugün yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumundadır. Hâlihazırda elektriğin yüzde 30’undan fazlasını yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payını 2023 yılında yaklaşık yüzde 39 seviyesine yükselteceğiz. İklim duyarlı enerji verimli şehirler inşa ederken afet risklerini de azaltıyoruz. Millet bahçeleri projemizle yeşil alanlarımızı ve dolayısıyla yutak kapasitemizi hızla artırmayı hedefliyoruz. Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Son 17 yılda 4 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduk. 11 Kasım’da 11 milyon fidan daha dikiyoruz. 2023 hedeflerimizden biri, orman alanlarımızı toplam alanın yüzde 30’una çıkarmaktır.

Ayrıca, şehirlerimizdeki trafik sorununu hafifletmek ve sera gazı salınımını düşürmek için yeni metro hatları inşa ediyoruz. Demiryolunun toplam yük taşımacılığı içindeki payını yüzde beş civarından yüzde 10’a, yolcu taşımacılığındaki payını ise yüzde birlerden yüzde dörde çıkarmayı hedefliyoruz. Hızlı tren hatlarımızı önümüzdeki beş yıllık dönemde yaklaşık 5600 kilometreye taşıyacak, şehir içi raylı sistem uzunluğumuzu ise yüzde 50 civarında artıracağız.

Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi tarihi nitelikte projelerimizi hayata geçirdik.

Ülkemiz genelinde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi yönünde önemli gelişmeler kaydettik.

Uygulamaya koyduğumuz bir düzenleme ile ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını dörtte üç oranında düşürdük.

Eşimin öncülüğünde başlatılan sıfır atık projesi tüm şehirlerimizde ve kurumlarımızda hızla benimsendi. Sıfır atık projemizi bütün Türkiye’ye yaygınlaştırıyoruz. 2023 itibariyle yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız. Atıklardan geri kazanım oranını yüzde 13’ten 35’e taşıyacağız.

Bisiklet yolları da son dönemdeki en önemli yatırım alanlarımızdan birini oluşturuyor. 2023’te bisiklet yollarını da bin kilometreden dört bin kilometreye çıkaracağız. Kalkınma hedeflerimizden vazgeçmeden iklim değişikliğine uyum ve afetlere karşı dayanıklılığa yönelik politikaları hayata geçiriyoruz.

Yerel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına her bir coğrafi bölgemiz için ayrı eylem planları hazırlıyoruz. Karadeniz bölgesi için eylem planımızı yayınladık, diğer bölgelerimiz için de kısa sürede yayınlayacağız.

Burada çalışma grubumuzun girişimlerini de sizlere takdim etmek istiyorum.

İlk girişim, yerel iklim yatırımı için liderlik girişimidir. İkincisi ise, herkes için sıfır karbon binalar girişimidir. Bu önemli girişimin iki temel bileşeni vardır. İlki 2030 yılına kadar yeni binaların, 2050 yılına kadar ise mevcut binaların sıfır karbon hale getirilmesi amacıyla yol haritalarının hazırlanmasıdır. İkincisi; 2030 yılına kadar küresel ölçekte yaklaşık bir trilyon dolar tutarındaki yatırımın hayata geçirilmesidir.

Üçüncü girişimimiz, iklim dostu ulaşım girişimi ile sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemlerinin oluşturulmasını hedefliyoruz.

Bu girişimlerimizin hayırlı olmasını diliyor, tüm ülkeleri imkânları ölçüsünde ve hakkaniyet temelinde elini taşın altına koymaya davet ediyorum.

Eşbaşkanlığını yürüttüğümüz çalışma grubunun geliştirdiği girişimlerin herkes tarafından destekleneceğine inanıyorum.

Thank you very much.