15 Temmuz

 

10 Soruda FETÖ

 

 

 

“Küresel Ekonomide Büyümeye Ulaşmak İçin Özel Sektör Daha Çok Yatırım Yapmalı”

08.05.2015
“Küresel Ekonomide Büyümeye Ulaşmak İçin Özel Sektör Daha Çok Yatırım Yapmalı”

B-20 Türkiye İş Dünyası Liderleri Forumu’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Daha çok büyüme, istihdam ve vatandaşlarımızın refah düzeyini artırmak için iş dünyamızın bizimle birlikte hareket ettiğinden emin olmalıyız. Siyasi irade olarak aldığımız kararların ve uygulamaya koyduğumuz politikaların iş dünyası tarafından sahiplenilmesi şarttır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, B-20 Türkiye İş Dünyası Liderleri Forumu’na katıldı.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen forumda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin geçtiğimiz yılın 1 Aralık tarihinden itibaren G-20 Platformu’nun dönem başkanlığını yürüttüğünü hatırlatarak, bu görevin, ülkemiz açısından tarihî bir fırsat olmakla birlikte büyük bir sorumluluk da yüklediğine işaret etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin, küresel ekonomideki sorunların kronik hale gelmeye başladığı bir dönemde bu görevi üstlenmesinin, sorumluluğunu daha da arttırdığını belirtti.

“G-20, KÜRESEL EKONOMİK İŞ BİRLİĞİNİN TEMEL PLATFORMUDUR”

2008 yılında yaşanan kriz sonrasında G-20’nin, küresel ekonomik iş birliğinin temel platformu olarak kabul gördüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu kriz sonrasında G-20, ilk defa liderler düzeyinde toplandı ve bu tarihten itibaren G-20 liderleri düzenli olarak bir araya gelmeye başladı. Küresel ekonominin yeniden güçlü bir büyüme sürecine girmesi doğrultusunda, G-20 çatısı altında önemli adımlar atıldı. Bu platform çatısı altında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Aktif bir G-20 üyesi olarak biz de, bu çatı altındaki çalışmalara ciddi katkı verdik, veriyoruz. G-20, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri bir araya getiren bir platform olarak, kapsayıcı bir uluslararası yapıya sahip. Bu yapı, farklı kültürleri ve farklı politik sistemleri olan ülkelerin karşılaştıkları sorunlara, ortak çözümler üretilme çabaları bakımından büyük önem taşıyor. Ülkeler arasındaki ekonomik bağların güçlendiği ve insan hareketliliğinin arttığı günümüzde, bu platform, ihtiyaç duyulan iş birliği ortamının tesisine yardımcı oluyor” dedi.

G-20’NİN YAPISAL SORUNLARLA MÜCADELEDEKİ FONKSİYONU

Gelişmekte olan ülkelerde büyümenin yavaşladığı, finansal piyasalardaki hareketliliğin tüm ekonomileri etkilediği zorlu bir dönemden geçildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte, küresel ekonominin temellerinin sağlamlaştırılması, yapısal sorunlarla mücadele edilmesi ve işsizliğin azaltılması konularında G-20’ye önemli görevler düştüğünü; Türkiye’nin, işte böyle bir dönemde G-20 Dönem Başkanlığını üstlendiğini ifade etti. Bu ağır vazifeyi hakkıyla yerine getirmek için, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın idare ve koordinasyonunda bir ekip kurulduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin önceki dönem başkanlarının tecrübelerinden de azami ölçüde faydalanmaya çalıştığını bildirdi.

KASIM AYINDA ANTALYA’DA DÜZENLECEK G-20 LİDERLER ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin G-20’nin küresel ekonomik sistemdeki önemli rolüne vurgu yapan bir yaklaşım benimsediğini kaydederek, “Dönem Başkanlığımıza ilişkin önceliklerimizi ‘kapsayıcı ve sağlam büyüme için ortak eylem’ sloganı etrafında şekillendirdik. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki, bu öncelikler, G-20 ülkeleri tarafından da güçlü bir şekilde destekleniyor. Bu kapsamda, çalışmalarımız birçok kulvarda büyük bir hızla devam ediyor. Tabii, başkanlığımız dönemindeki çalışmaların nihai hedefini, 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da yapılacak G-20 Liderler Zirvesi oluşturuyor. Öyle tahmin ediyorum ki, G-20 Liderler Zirvesi 15-16 Kasım Antalya, bugüne kadar yapılmış olan tüm zirvelerden çok daha farklı, çok daha dolu ve geleceğe yönelik farklı bir milat oluşturacaktır. Zirve tarihine kadar yürütülecek faaliyetler, bakanlarımız, Merkez Bankası başkanlarımız ve şerpalarımız tarafından takip ediliyor. Tüm bu çalışmaları, zirvede G-20 liderleri olarak ele alacağız. Zirve sonrasında yayımlayacağımız Antalya Bildirgesi ile de yapılan çalışmaların nihai sonuçlarını, inşallah tüm dünyaya duyuracağız” dedi.

“BİZ, HER ZAMAN ÖZEL SEKTÖR YOLUYLA BÜYÜMEDEN VE İSTİHDAM OLUŞTURMADAN YANA OLDUK”

Antalya Zirvesi’ne giden süreçte, diğer ülkelere ve taraflara yönelik açılım çabaları, G-20’nin meşruiyetinin güçlendirilmesi için özel bir önem taşıdığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dışa açılım çalışmalarımızı, üye olmayan ülkeleri, uluslararası kuruluşları, sivil toplum temsilcilerini, ticaret birliklerini, araştırma merkezlerini ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşları kapsayacak şekilde yürütüyoruz. İş dünyasının, işçi temsilcilerinin, düşünce kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve genç nüfus temsilcilerinin görüş ve önerileri bizim için çok kıymetli. Bu görüş ve önerilerin, bizi daha kapsayıcı, daha demokratik bir G-20 idealimize yaklaştıracağına inanıyorum. Bu çabalarımız kapsamında, özellikle iş dünyamızın ve B-20 platformunun bizler için çok değerli olduğunu belirtmek istiyorum. Biz, her zaman özel sektör yoluyla büyümeden ve istihdam oluşturmadan yana olduk. Bu süreçte tabii ki en önemli adımlardan bir tanesi de bütün iş dünyasının temsilcileri, düşünce kuruluşları, sivil toplum örgütleri, genç nüfus temsilcileri ve bu defa “Kadın-20”, bu da ilk defa Türkiye’de, Antalya’da gerçekleşiyor. Bu bakımdan bu da bir milat oluyor. Her zaman özel sektör yoluyla büyümeden ve istihdam oluşturmadan yana olduk. Ülkemizde son yıllarda istihdamın ağırlığının özel sektöre kaymış olması bunun en önemli göstergesidir” diye konuştu.

KÜRESEL EKONOMİDE BÜYÜMENİN ZEMİNİ

Küresel ekonomide de büyümeye ulaşmak için özel sektörün daha çok yatırım yapması, daha çok istihdam sağlaması gerektiğini düşündüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Bizler hükümetler ve devletler olarak, sizin yolunuzu açmak, önünüzdeki engelleri temizlemek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ancak, daha çok büyüme için, istihdam için, vatandaşlarımızın refah düzeyini artırmak için, iş dünyamızın bizimle birlikte hareket ettiğinden emin olmalıyız. Siyasi irade olarak aldığımız kararların ve uygulamaya koyduğumuz politikaların iş dünyası tarafından sahiplenilmesi şarttır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20’nin küresel ekonominin daha sağlıklı bir yapıya kavuşabilmesi için yürüttüğü çabalarda, B-20 oluşumunun katkılarını önemli bulduğunu söyledi. Platform bünyesinde yapılan çalışmaların B-20 tarafından desteklenmesinin, atılan adımların etkisini artırdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin dönem başkanlığında, öncelikleri çerçevesinde oluşturulan çalışma alanlarında B-20 tarafından kaydedilmekte olan ilerlemenin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

“İŞ DÜNYASINI ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE TEMSİL EDEN B-20 EKİBİNE GÜVENİYORUM”

İş dünyasını çok güçlü bir şekilde temsil eden B-20 ekibine olan güveni ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bilhassa, farklı coğrafyalarda iş dünyasının görünürlüğünü artırmak ve etkinliklere katılım oranını yükseltmek için yürütülen çalışmaları yakından takip ediyorum. Bu çerçevede yapılan B-20 Bölgesel Danışma Forumu toplantılarını da isabetli buluyor ve destekliyorum. Bugüne kadar yaptığımız gibi, bundan sonra da çalışmalarımızda istişareyi ön planda tutmaya devam edeceğiz. B-20’den ve iş dünyamızdan beklentimiz, G-20 ile bugüne kadar sürdürülen olumlu çalışma ve iletişim iklimini devam ettirmenizdir. Bu süreçte attığımız adımları güçlü şekilde destekleyerek, Antalya Zirvesi sonuçlarına katkı sağlamanızı arzu ediyorum. Sizlerin desteği, kamu ve özel sektör iş birliğiyle G-20 Dönem Başkanlığımızın sağlıklı bir şekilde yürütüleceğine ve Antalya Zirvesi’nde çok önemli sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum.”

Tüm Haberler