TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri | 05.12.2011

Himayesinde düzenlenen “2011 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü” töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Gül, teknolojinin gelişmesi için iki önemli kaynağın insan ve imkân olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül, insan açısından ülkemizin genç bir nüfusa sahip olduğunu dile getirerek, ABD’de doktora yapan Türk öğrencilerin sayısına dikkat çekti.

 

 

Türk bilim dünyasının en önemli ve itibarlı ödülleri olan “2011 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü” Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün himayesinde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

 

 

“BİLİM İNSANLARININ HAYAT HİKÂYELERİ GENÇLERE İLHAM KAYNAĞI OLACAK”

Cumhurbaşkanı Gül, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kendisinden önceki konuşmacıların, bilimin önemi konusuna değindikleri gibi, bilim insanlarının kendi hayat hikâyelerini de aktardıklarını kaydederek, bu hayat hikâyelerinin gençlere ve çocuklara ilham kaynağı olacağını, çocuk ve gençlerin bunları örnek alarak çalışmalarını daha azimli bir şekilde devam ettirdiklerini ifade etti.

“DEVLETİN EN ÜST KURUMU OLARAK BİLİME VERDİĞİMİZ DESTEĞİ VE TEŞVİKİ GÖSTERİYORUZ”

Bilim, teknoloji ve araştırma-geliştirme konularının Cumhurbaşkanı olarak kendisinin öne çıkardığı ayrıcalıklı konulardan birisi olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Gül, “Burada, bu toplantıyı yapmamız kendi başına bir anlam taşıyor. Devletin en üst kurumu olarak, bilime verdiğimiz desteği ve teşviki gösteriyoruz. Yapılan şeylerin takdir edildiğini gösteriyoruz. O bakımdan Türkiye’nin önünün çok açık olduğuna gerçekten inanıyorum” dedi.

“MİLLETLERİN GELECEĞİNİ, BİLİMDE, ARAŞTIRMADA VE TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELER ŞEKİLLENDİRİYOR”

Cumhurbaşkanı Gül, ülkelerin ve milletlerin gelecekleri, beka duyguları anlatılırken genellikle askerî ve siyasi kontekste anlatıldığını, oysa günümüzde milletlerin ve devletlerin geleceğini, bilimde, araştırmada ve teknolojideki gelişmelerinin şekillendirdiğini vurgulayarak, bu konuda ülkemizde büyük bir bilincin ve anlayışın oluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu bilincin oluşmasına TÜBİTAK’ın ve üniversitelerimizin çok büyük katkısı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, “Yine bu konuda yeni bir strateji oluşturuldu. Bunun pür bir araştırma olmaktan ziyade, ülkenin kalkınmasıyla da paralel gitmesi için gördüğüm kadarıyla amiral gemisi Sanayi Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji de isminin başına eklenerek olmuş oldu. Dolayısıyla daha çok koordineli bir şekilde bu işler Türkiye’de yürütülecek ve neticelerinin de çok iyi alınacağına inanıyorum” dedi.

“EKONOMİK BÜYÜME VE EKONOMİNİN İTİCİ GÜCÜ, BİLİM VE TEKNOLOJİDİR”

Cumhurbaşkanı Gül, bilim ve teknolojinin aynı zamanda bir insanlık tarihi, zenginleşme, gelişme ve kalkınmanın itici gücünün olduğuna işaret ederek, bunların öncüsünün de bilim insanları olduğunu söyledi. Klasik olarak bilinen üretim faktörlerinin dışında, ekonomik büyüme ve ekonominin itici gücünün bilim ve teknoloji olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, bu açıdan bu alana özel önem verilmesi gerektiğini söyledi. Ülkemizin nüfusunun çoğunluğunun genç olduğuna da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Gül, bu bakımdan genç nüfusu bilim ve teknolojiye özendirmek gerektiğini bildirdi.

“ÜNİVERSİTE İLE REEL SEKTÖRÜN İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRİLMELİ”

Teknolojiyi üretmenin, bunun ekonomi ve ticarete kazandırılmasının yolunun üniversite ile reel sektörün iş birliğine çok bağımlı olduğunu ve bu iş birliğinin daha çok geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Gül, bu alandaki bütün aktörlerin, iş dünyasının, araştırma kurumlarının hepsinin koordinasyon içerisinde bir çalışma düzenin kurulması gerektiğini, bunun yapılmasının bu konuda harcanan paranın boşa gitmediğini göstereceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Gül, üniversitelerin sadece eğitim veren kurumlar olmadığını, aynı zamanda bilim üreten ve teknolojiye yansımasını sağlayan alanlar olduğuna dikkat çekerek, üniversitelerin bu bağlamda yeniden yapılandırılması, alanında bilim üreten üniversitelerin sayısının çoğaltılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye içinde ve dışında doktora, master yapan öğrencilere referans olacak, perspektif sunacak kurumların olması gerektiğini de bildirdi.

TEKNOLOJİNİN GELİŞMESİ İÇİN İKİ ÖNEMLİ KAYNAK: İNSAN VE İMKÂN

Teknolojinin gelişmesi için iki önemli kaynağın insan ve imkân olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, insan açısından ülkemizin genç bir nüfusa sahip olduğunu dile getirerek, ABD’de doktora yapan Türk öğrencilerin sayısının Fransız, Alman ve İngiliz öğrencilerin toplamından daha fazla olduğuna dikkat çekti. ABD’de eğitimlerini tamamlayan ve orada kalanların Türkiye’ye katkılarını temin etmek için bir network gerektiğini geçen sene yaptığı konuşmada söylediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül, TÜBİTAK’ın bu konu üzerinde çalışması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Gül, imkânlar açısından da Türkiye’nin artık daha fazla olanağa sahip bulunduğunu, ülkemizin Gayri Safi Millî Hâsıla’dan araştırma- geliştirmeye ayırdığı payın yüzde 1’lere ulaştığını, her geçen sene bu payın artırıldığını söyledi.

“TÜRKİYE, HEM İNSAN HEM DE İMKÂN AÇISINDAN GAYET İYİ BİR NOKTADA”

Hem insan hem imkân açısından gayet iyi noktaya gelen Türkiye’de, bütün bunların neticelerini görmenin hepimizi gururlandırdığını aktaran Cumhurbaşkanı Gül, “Bugün burada her iki profesörün de özgeçmişlerini dinlerken de eminim ki hepimiz çok gururlandık. Değerli bilim insanlarının teke tek başarılarını da dinlerken çok gururlanacağız” şeklinde konuştu

“ESAS LOKOMOTİF; BİLİM, TEKNOLOJİ, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMEDİR”

Cumhurbaşkanı Gül, “Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması, önüne koyduğu hedeflere ulaşmasında, muhakkak ki bilim, teknoloji, araştırma ve geliştirmenin çok büyük katkısı olacaktır. Esas çekici lokomotif, bu alandır. Türkiye de bunu kavramıştır. Buna göre hukukunu düzenlemektedir. Buna göre imkânlarını organize etmektedir. Buna göre kurumlarına yeni görevler vermektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasının sonunda ödül kazanan tüm bilim insanlarını tebrik ettiğini kaydederek, başarılarının devamını dilediğini aktardı.

2011 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülünü Kazanan Bilim İnsanları

BİLİMÖDÜLÜ
Sosyal Bilimler
Prof. Dr. Çiğdem KAĞITÇIBAŞI

ÖZEL ÖDÜL
Mühendislik Bilimleri
Prof. Dr. İlhan Fuat AKYILDIZ

TEŞVİK ÖDÜLLERİ
Temel Bilimler
Prof. Dr. Ali Murat GÜLER
Yrd. Doç. Dr. F. Ömer İLDAY
Doç. Dr. Amitav SANYAL
Doç. Dr. Nurettin ŞAHİNER
Prof. Dr. Suna TİMUR

Mühendislik Bilimleri
Prof. Dr. Hafzullah AKSOY
Doç. Dr. Hande Yaman PATERNOTTE
Doç. Dr. Osman SAĞDIÇ
Prof. Dr. Harun SÖNMEZ

Sosyal Bilimler
Doç. Dr. Refet S. GÜRKAYNAK

TÜBİTAK-TWAS TEŞVİK ÖDÜLÜ
Doç. Dr. Kaan GÜVEN