Arma

Ortasında 8 uzun, 8 kısa ışını olan güneş ve çevresindeki 16 yıldızdan oluşan şekle “Cumhurbaşkanlığı Arması” denir.

Güneş sonsuzluğu ve bu özelliği ile Türkiye Cumhuriyeti’ni, 16 yıldız ise tarihteki bağımsız 16 büyük Türk devletini simgeler. Arma, Cumhurbaşkanlığının amblemi niteliğindedir.

Armada bulunan 16 yıldız 22,5 derece aralıkla ve güneşin merkezine eşit uzaklıkta dizilmiştir. 16 yıldızın birer ucu güneşin merkezine dönük konumdadır.

Arma çiziminde kullanılan ölçü birimi, 16 yıldızdan herhangi birinin sivri uçlarından geçen çemberin çapıdır (A). Güneş ışınlarının boyları, ışınlarla yıldız uçları arasındaki uzaklıklar ve en dıştaki dairenin çapı A biriminin katları olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Arması Ölçüleri