Rektör Ataması

13.06.2018

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca,

-Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından;

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK’ı,

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN’ı,

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN’ı

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN’ı,

-Mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine,

Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Ali HABERAL’ı,

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Şahin KARASAR’ı,

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Oral ERDOĞAN’ı,

TED Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halise Belgin AYVAŞIK’ı,

atamışlardır.