Sayıştay Başkanlığı’nın 156. Kuruluş Yıl Dönümü

28.05.2018

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 29 Mayıs Sayıştay Başkanlığı’nın 156. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’a gönderdikleri mesajları aşağıda sunulmaktadır:

“Kamu kaynaklarının ekonomik, verimli ve etkin kullanımında önemli yeri bulunan ve Anayasal bir yüksek denetim kurumu olan Sayıştay’ın 156. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

Bağımsızlık ve tarafsızlık, beklentilere duyarlılık, yeniliğe açıklık ve mesleki yetkinlik gibi temel değerlere bağlılığıyla devlet geleneğimizde önemli yeri bulanan Sayıştay, “kamu kaynaklarının etkin yönetiminde öncü olmak ve kurumsal yönetimde diğer kamu kurumlarına örnek olmak” vizyonu doğrultusunda başarılı çalışmalarını sürdürmektedir.

Yetişmiş kadroları ve 156 yıllık birikimiyle, gerçekleştirdiği hukuka uygunluk denetimleri, devletimizin mali şeffaflığının sağlanmasında hayatı rol oynamaktadır.

Yüksek vazife anlayışıyla, kararlı ve sıkı bir şekilde görevlerini yerine getiren Sayıştay Başkanlığımızın, önümüzdeki dönemde de milletimizin hakkını ve menfaatlerini koruma sorumluluğunu yerine getireceğinden şüphe duymuyorum.

Sayıştay Başkanlığımızın 156. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, şahsınızda kurumun üyelerini ve tüm mensuplarını tebrik ediyor, sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum.”