Rektör Ataması

25.05.2018

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca,

Mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine;

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Abdullah ATALAR’ı,

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer UTLU’yu,

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Feride Esra GENÇTÜRK’ü

atamışlardır.