Rektör Ataması

28.12.2017

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca,

-Mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine,

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan İNAN’ı

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR’ı

atamışlardır.