7066 ve 7067 Sayılı Kanunlar

28.12.2017

7066 sayılı "2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu",

7067 sayılı "2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu",

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.