Rektör Ataması

29.11.2017

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca,

 

-Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından;

 

Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ’ı,

 

- Mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine,

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer YILMAZ’ı,

 

Işık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İBİŞ’i,

 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sudi APAK’ı,

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Burhan AYKAÇ’ı,

 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet BULUT’u,

 

atamışlardır.