Rektör Ataması

04.11.2017

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Mütevelli Heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine;
- Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hayati AKTAŞ’ı,
- İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN’ı,
- Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güner DAĞLI’yı,
- Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tevfik TEZCANER’i
atamışlardır.