Rektör Ataması

29.08.2017

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından;

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI’yı,

- Yeni kurulan İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ’ı,

- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhsin KAR’ı,

atamışlardır.