Rektör Ataması

01.06.2017

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine,

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Erman AKBULUT’u,

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan ÇİFTÇİ’yi,

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan GÜZEL’i,

atamışlardır.