Sayıştay Başkanlığı’nın 155. Kuruluş Yıl Dönümü

28.05.2017

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 29 Mayıs Sayıştay Başkanlığı’nın 155. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’a gönderdikleri mesajları aşağıda sunulmaktadır:

“Geçmişi, birikimi ve hizmetleriyle Devlet geleneğimizde önemli yeri bulunan ve Anayasal bir yüksek denetim kurumu olan Sayıştay’ın, 155. kuruluş yıl dönümünü kutlarım.

Sayıştay, kurulduğu 1862 yılından bu yana yargı yetkisiyle donatılmış bağımsız bir mali denetim organı olarak, kamu mali yönetiminin doğru, etkin ve verimli bir şekilde işleyişini sağlama görevini başarıyla sürdürmektedir.

Kamu kaynaklarıyla, bütçenin etkin ve verimli kullanılması, ekonomimizin istikrarına ve halkımızın huzur ve refahına da olumlu yansımaktadır.

Denetim ve yargı organı olan Sayıştay’ın, üstlendiği bu görev ve sorumluluk gereği yapmış olduğu denetimlerle, hukuk devleti ilkesinin güçlenmesine katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyorum.

Sayıştay Başkanlığımızın 155. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, başta Sayın Başkan ve üyeler olmak üzere, kurumun tüm mensuplarını tebrik ediyor, sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum.”