Danıştay Üyeliği

23.05.2017

Sayın Cumhurbaşkanımız, Danıştay Üyeliğine; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun geçici 27 nci maddesinin sekizinci fıkrası gereğince, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği sona eren Taci BAYHAN’ı yeniden seçmişlerdir.