Danıştay Üyeliği

19.05.2017

Sayın Cumhurbaşkanımız, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği sona eren;

- Aysel DEMİREL’i,

- Hayriye ŞİRİN ÜNSEL’i,

- Muharrem ÖZKAYA’yı,

- Rasim AYTİN’i,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 21 inci maddesinin (C) fıkrası gereğince Danıştay Üyeliklerine atamışlardır.