Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyelik Ataması

19.05.2017

Sayın Cumhurbaşkanımız, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliklerine;

- Adlî yargı hâkim ve savcıları arasından Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin ŞAHİN’i,

- Adlî yargı hâkim ve savcıları arasından İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif EKİNCİ’yi,

- Adlî yargı hâkim ve savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği sona eren Mehmet YILMAZ’ı,

- İdarî yargı hâkim ve savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği sona eren Halil KOÇ’u,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 159 uncu maddesi ve geçici 21 inci maddesinin (C) fıkrası gereğince seçmişlerdir.