Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyeliğine İlişkin Basın Açıklaması

15.03.2017

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyeliklerine; 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 10 uncu maddesi gereğince;

- Dilek ERTÜRK’ü,

- Harun MERTOĞLU’nu,

- Mesut KINALI’yı

seçmişlerdir.