Rektör Ataması

10.03.2017

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca,

-Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından;

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU’nu,

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan AYRANCI’yı,

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA’yı,

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mazhar BAĞLI’yı,

Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Murat ERMAN’ı,

-İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne ise mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK’ü,

atamışlardır.