6767 ve 6768 Sayılı Kanunlar

23.12.2016

6767 sayılı "2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu",

6768 sayılı "2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu",

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.