6736 sayılı Kanun

18.08.2016

6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.