Rektör Ataması

01.08.2016

Sayın Cumhurbaşkanımız, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Ali GÜR’ü atamışlardır.