Rektör Ataması

28.07.2016

 

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından;

 

-Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Erkan İBİŞ’i,

 

-Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim YILDIZ’ı,

 

-Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Mustafa KİBAR’ı,

 

-Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim USLAN’ı,

 

-İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet KIZILAY’ı,

 

-Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Süleyman BAYKAL’ı,

 

-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK’ü,

 

-Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU’nu,

 

-Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bahri ŞAHİN’i,

 

atamışlardır.