Dünya İnsani Zirvesi Basın Açıklaması

19.05.2016

Birleşmiş Milletler'in düzenlediği Dünya İnsani Zirvesi, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

İnsani yardım alanında önemli bir dönüm noktası olacak bu zirve, yetmişin üzerinde devlet ve hükümet başkanı ile çok sayıda bakan ve üst düzey resmi temsilcinin yanı sıra, uluslararası örgütler, sivil toplum, akademik kuruluşlar, medya, özel sektör temsilcileri ile krizlerden etkilenen toplulukları bir araya getirecektir.

Bu niteliğiyle de bir ilki teşkil eden zirveye altı binden fazla temsilcinin katılımı beklenmektedir.

İki gün sürecek olan zirve kapsamında, çok sayıda üst düzeyli yuvarlak masa toplantısı, özel oturum ve yan etkinlikler düzenlenecek, konuk liderlerin iştirakiyle de ayrı bir “Liderler Oturumu” gerçekleştirilecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, zirve münasebetiyle ülkemize gelecek devlet, hükûmet başkanlarıyla ikili temaslarda da bulunacaktır.

Zirve vesilesiyle, 21 Mayıs 2016 tarihinde Uluslararası Akademik Forum da düzenlenecektir.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Türkiye, günümüzde dünyada en çok mülteci barındıran ülkedir.

Silahlı çatışmalardan, doğal afetlere ve salgın hastalıklara kadar geniş bir yelpazeye yayılan insani krizlerin mağdurlarına yardım elini uzatan Türkiye, resmi insani yardımın milli gelire oranı dikkate alındığında dünyanın “en cömert” donör ülkesidir.

İnsani krizlerin önlenebilmesine yönelik olarak kalkınma odaklı insani yardım sağlayan Türkiye'nin Dünya İnsani Zirvesi’ne ev sahibi olarak seçilmesi, ülkemizce yürütülen etkin insani diplomasinin uluslararası toplum tarafından takdirinin de bir nişanesi olarak görülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.