6702 Sayılı Kanun

07.04.2016

6702 sayılı "Şanlıurfa'ya İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.