Rektör Ataması

13.01.2016

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından;
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim TAŞ’ı,
- Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammet GÜVEN’i,
- Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. A. Haluk ÖZEN’i,
- Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN’i,
atamışlardır.