Mehmet Akif Ersoy’un Vefat Yıl Dönümü

27.12.2015

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Mehmet Akif Ersoy’un vefatının yıl dönümü dolayısıyla yayımladıkları mesaj aşağıda sunulmaktadır:

Milletlerin tarihlerinde çok önemli kırılmalar, hayati dönüm noktaları vardır. Özellikle bunalımlı dönemlerde, duruşlarıyla, sözleriyle, davranışlarıyla bir milletin ufkunu genişleten, insanlara yol gösteren mümtaz ve müstesna fikir adamları, sanatçılar büyük önem arz eder. İşte istiklal şairimiz Mehmet Akif, son asırda savaşlarla, yenilgilerle, bunalımlarla boğuşan milletimize umut aşılamış, adeta bir milletin tarih sahnesine yeniden çıkmasına katkıda bulunmuş müstesna bir şahsiyettir.

Mesuliyet duygusunu vatan sevgisiyle birleştirdiği için mücadeleden çekinmeyen Akif, şehir şehir gezerek insanımızı istiklal savaşımıza katılmaya çağırmış; mücadeleci kişiliği, derin ilmi, çelebi kişiliği ve ahlakıyla, hitap ettiği Anadolu insanını derinden etkilemiştir.

Söz ustalığı ve münevver kimliğiyle son dönem fikir ve sanat hayatımızın faal isimlerinin başında gelen Akif, Çanakkale ve istiklal mücadelemizi nefis üslubuyla anlatmak suretiyle gelecek nesillere adeta canlı bir destan hediye etmiştir.

Akif'in sahiciliği, samimiyeti, maddi olana kıymet vermemesi, sanatına ve irfani duruşuna da etki etmiş; kendi ikbalini hiçbir surette vatan ve millet davasının önüne geçirmemiştir. Akif sadece Anadolu insanının değil tüm mazlumların kurtuluşu için de dergiler çıkarıp dünyanın dört bir tarafına sesini duyurmanın mücadelesini vermiştir.

Mehmet Akif'in İstiklal Marşı gibi bir metni yazabilmesinde, bir devletin yıkılıp bir başka devletin doğuşunu, milletin var olma mücadelesini yakinen takip etmesinin önemli bir payı vardır. Akif'in mirası olan İstiklal Marşı, bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz milli mutabakatı karşılayacak genişlikte, kapsayıcılıktadır.

Gençlerimizin Safahat'ı okumaları, o ruhu, o inancı taşımaları, Akif'in özlemini duyduğu Asım'ın neslinin hayat bulmasına vesile olacaktır.

Akif’teki insan, vatan ve millet sevgisini, dürüstlüğü, ahde vefayı, sözüne sadakati, mücadele ruhunu, kahramanlığı ve cesareti iyi anlamalı ve iyi okumalıyız.

Ebediyete irtihalinin yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u hürmet, rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.